Psychoterapia psychodynamiczna Opole

1 - 1 z 1 ofert

Moje oferty

  • Konsultacja psychologiczna
    Konsultacja psychologiczna
    200.00 PLN
    Psychoterapia psychodynamiczna Opole (Opolskie)
    Konsultacje psychologiczne on line lub w gabinecie w Opolu.
  • 1

Psychoterapia psychodynamiczna to podejście terapeutyczne skupiające się na badaniu nieświadomych procesów psychicznych, które wpływają na nasze zachowanie, myśli i emocje. Głównym celem terapii psychodynamicznej jest zrozumienie tych nieświadomych procesów i ich wpływu na nasze życie oraz wykorzystanie tej wiedzy do poprawy naszego funkcjonowania psychicznego. W terapii psychodynamicznej terapeuta i pacjent pracują razem, aby zgłębić przyczyny problemów emocjonalnych i interpersonalnych. Terapeuta pomaga pacjentowi odkrywać ukryte konflikty, traumy i mechanizmy obronne, które mogą być źródłem jego cierpień. Podejście psychodynamiczne wymaga zaangażowania i otwartości na introspekcję. Psychoterapia psychodynamiczna, w swoich fundamentalnych założeniach, kładzie nacisk na indywidualność życia każdej osoby. Dlatego głównym priorytetem terapeuty zawsze jest to, co w pacjencie jest unikalne, szczególne i niepowtarzalne. Podejście psychodynamiczne jest szerszym i wcześniejszym nurtem niż psychoanaliza, a jego korzenie można odnaleźć w historii myśli psychodynamicznej. Niezmiennie wyjątkowa w ludzkim życiu jest przede wszystkim biografia jednostki. Każda biografia składa się z jasnych i mrocznych epizodów, a te ostatnie, jeśli były zbyt trudne dla danej osoby, mogą być wyparte przez umysł i zatopione w nieświadomości. Jednakże, choć mogą być one nieświadome, ich wpływ na obecną egzystencję jest niezaprzeczalny, gdyż każdy człowiek jest rezultatem swojej własnej, niepowtarzalnej biografii. Terapia psychodynamiczna uwzględnia różnorodne źródła objawów, takie jak wewnętrzne konflikty, niedorozwój oraz defekty organiczne. Brak jednoznacznego podejścia terapeutycznego, gdyż wybór strategii leczenia zależy od diagnozy psychodynamicznej, która kształtuje się w trakcie współpracy z pacjentem na przestrzeni całego procesu terapeutycznego. Centralną rolę odgrywa relacja terapeutyczna i dialog, mające pomóc pacjentowi w zrozumieniu formułowania jego przekonań i myśli. Mimo że rozmowa jest kluczowym narzędziem, terapeuta może również stosować bardziej aktywne metody, umożliwiając krótsze terapie dynamiczne, gdy jest to uzasadnione. Czas trwania terapii jest zmienny i zależy od diagnozy zaburzenia, od kilkunastu sesji do kilku lat, przy regularnych sesjach odbywających się od jednej do trzech razy w tygodniu.

Znajdź SpecjalistęPsychologiaPsychoterapia

Psychologuj | Prywatność