Milton Hyland Erickson

Milton Erickson

Milton H. Erickson (5 grudnia 1901 – 25 marca 1980) był amerykańskim psychiatrą, psychologiem i psychoterapeutą, który znacząco przyczynił się do rozwoju nowoczesnej hipnoterapii. Milton Hyland Erickson urodził się na farmie w Aurum, małym górniczym miasteczku położonym w Nevadzie. W dzieciństwie zmagał się z dysleksją, rzadką odmianą daltonizmu (widział wyłącznie kolor fioletowy), amuzją (rzadkie zaburzenie słuchu), arytmią serca oraz później, w wieku 17 lat, zachorował na polio, co spowodowało niemal całkowity paraliż. Erickson przezwyciężył problemy z dysleksją dzięki serii spontanicznych autohipnotycznych „twórczych momentów”, które szczegółowo opisał w artykule „Autohypnotic Experiences of Milton H. Erickson”. W tym tekście przedstawił liczne doświadczenia, …

psychologowie czy psycholodzy

Psycholodzy czy psychologowie?

Według ogólnej zasady dotyczącej rzeczowników oznaczających specjalistów w konkretnej dziedzinie i kończących się na „-log”, w mianowniku liczby mnogiej można używać różnych form. Innymi słowy poprawne są zarówno końcówki „-y”, jak i „-owie”. Jak zauważa Kamila Zawiszewska Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańsiego z „Formy mianownika liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego o temacie zakończonym cząstką ‑log przyjmują końcówki ‑y (…odzy) lub ‑owie (…ogowie), które są równorzędne w tym sensie, że przekazują to samo znaczenie. W wypadku różnych rzeczowników na ‑log formy te używane są z jednak różną częstotliwością, przy czym – jak pokazują dane Korpusu Języka Polskiego PWN – zwyczaj językowy raz …

style przywiązania

Style przywiązania

Style przywiązania odnoszą się do charakterystycznych wzorców zachowań i reakcji emocjonalnych, które kształtują i rozwijają się u jednostki w dzieciństwie na podstawie relacji z opiekunami w pierwszych latach życia. Te wzorce mogą wpływać na późniejsze relacje interpersonalne i sposób, w jaki jednostka reaguje na stresujące sytuacje. Koncepcja stylów przywiązania została zaproponowana przez brytyjskiego psychoterapeutę i psychoanalityka Johna Bowlby’ego oraz rozwinięta przez amerykańską psycholog Mary Ainsworth. Ich teorie i badania stanowiły kluczowy wkład w zrozumienie, jak doświadczenia wczesnego okresu życia wpływają na tworzenie więzi interpersonalnych w późniejszym życiu. Według teorii przywiązania, w dzieciństwie rozwijamy jedną z trzech głównych kategorii stylów przywiązania: …

bezpłatna pomoc psychologiczna

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Bezpłatna pomoc psychologiczna jest rodzajem profesjonalnego odziaływania psychologicznego bez ponoszenia kosztów finansowych przez beneficjenta tej pomocy i odnosi się do wszelkich form wsparcia psychologicznego, które są dostępne bez opłat. Nieodpłatnie świadczona pomoc psychologiczna może być dostępna w różnych formach, takich jak interwencja kryzysowa, wsparcie lub konsultacje psychologiczne, indywidualne sesje terapeutyczne, grupy wsparcia, konsultacje telefoniczne lub online. Bezpłatna pomoc psychologiczna może być oferowana przez organizacje pozarządowe, placówki publiczne, uniwersytety, fundacje charytatywne, a także niektóre prywatne inicjatywy. Głównym celem takich inicjatyw jest zapewnienie pomocy osobom, które z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić na prywatną terapię, ale również pragną poprawić swoje zdrowie …

wystarczająco dobra matka

Wystarczająco dobra matka

Wystarczająco dobra matka (good enough mother) to pojęcie wprowadzone przez brytyjskiego pediatrę i psychoanalityka Donalda Winnicotta. Odnosi się do matki, która zapewnia swojemu dziecku wystarczającą opiekę i wsparcie, by umożliwić mu zdrowy rozwój emocjonalny i psychiczny, bez dążenia do bycia idealną. Taka matka spełnia podstawowe potrzeby dziecka, zapewnia dziecku odpowiednie wsparcie emocjonalne i opiekę, okazuje miłość i troskę, ale także pozwala na pewien stopień frustracji, co jest niezbędne dla rozwijania zdolności radzenia sobie z trudnościami i zdrowego rozwoju psychicznego. Ideą tej koncepcji jest założenie, że nie chodzi o doskonałość, lecz o adekwatne zaspokajanie potrzeb dziecka, umożliwiając mu naukę i rozwój …

jak radzić sobie ze stresem

Sposoby radzenia sobie ze stresem

Stres to reakcja organizmu na różnorodne wymagania i wyzwania, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Może być krótkotrwały lub długotrwały (stres przewlekły, chroniczny). Stres krótkotrwały to reakcja na bezpośrednie zagrożenie lub wyzwanie, które może być zarówno fizyczne (np. uniknięcie wypadku), jak i psychiczne (np. egzamin). Może wywoływać objawy takie jak przyspieszone bicie serca, pocenie się, czy napięcie mięśni. Długotrwały, chroniczny, ciągły stres, który może wynikać z problemów w pracy, trudnych relacji, problemów finansowych lub innych ciągłych wyzwań. Może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Stres jest powszechnym problemem na całym świecie, wpływającym na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) …

psycholog kliniczny

Psycholog kliniczny

Różnica między „zwykłym” psychologiem, a psychologiem klinicznym przypomina różnicę między lekarzem ogólnym, a psychiatrą. Psycholog kliniczny to specjalista, który ukończył studia psychologiczne oraz odbył dodatkowe 4- letnie szkolenie specjalistyczne studia podyplomowe z psychologii określane mianem specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej. Jest on profesjonalnie przygotowany do profilaktyki, psychologicznego diagnozowania i terapii zaburzeń psychicznych. Specjalizacja z psychologii klinicznej Psychologia kliniczna jest gałęzią psychologii, która zajmuje się oceną, diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem problemom psychicznym, emocjonalnym i behawioralnym. Psychologowie kliniczni wykorzystują swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne, aby pomagać osobom w radzeniu sobie z różnorodnymi trudnościami psychicznymi i emocjonalnymi. Za ojca psychologii klinicznej uważa się …

choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), cyklofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia dwubiegunowe, choroba maniakalno-depresyjna, psychoza maniakalno-depresyjna, to wszystko synonimy choroby afektywnej dwubiegunowej – grupy zaburzeń psychicznych o charakterze przewlekłym, charakteryzujące się w swoim klinicznym przebiegu naprzemiennym występowaniem zespołów maniakalnych i depresyjnych lub hipomaniakalnych, pomiędzy którymi mogą występować okresy remisji bez objawów. Choroba afektywna dwubiegunowa, często nazywana  jest poważnym zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się epizodami depresji oraz epizodami manii lub hipomanii. Stany te mogą mieć bardzo dużą dynamikę zmian. Osoby dotknięte tą chorobą mogą doświadczać skrajnych zmian nastroju, które wpływają na ich codzienne funkcjonowanie, relacje społeczne i ogólną jakość życia. Osoby z chorobą afektywną …

depresja

Depresja

Depresja jest złożonym zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się długotrwałym obniżeniem nastroju, utratą zainteresowania i przyjemności, a także szeregiem innych objawów psychicznych i fizycznych. Depresja jest jednym z najpowszechniejszych zaburzeń emocjonalnych, które charakteryzuje się głębokim uczuciem smutku, utratą zainteresowań i przyjemności, zmęczeniem, utratą energii i spadkiem poziomu funkcjonowania psychofizycznego. Jest to stan, który wykracza poza zwykłe uczucie smutku czy przygnębienia. Depresja jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że około 300 milionów ludzi na całym świecie cierpi na depresję. W Polsce zaburzenia depresyjne występują u ponad miliona osób. Według WHO depresja jest główną przyczyną niezdolności do pracy. Depresja …

terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna to forma profesjonalnej pomocy psychologicznej dla osób, które borykają się z różnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi lub behawioralnymi. Jest to proces, w którym psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra, współpracuje z klientem w celu zrozumienia i rozwiązania trudności, które negatywnie wpływają na jego funkcjonowanie i dobre samopoczucie. Terapia psychologiczna to forma pomocy psychologicznej, której celem jest poprawa funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego i społecznego osoby, która doświadcza trudności w tych obszarach. Terapia psychologiczna może pomóc w radzeniu sobie z depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami, problemami związanymi z pracą, rodziną czy związkami, a także w rozwoju osobistym. Terapia psychologiczna jest metodą leczenia zaburzeń emocjonalnych, …