RegulaminRegulamin publikowania ofert w serwisie Psychologuj.pl


1.  Psychologuj.pl jest serwisem umożliwiającym bezpośredni kontakt z psychologami, psychoterapeutami oraz innymi specjalistami zdrowia psychicznego i udostępniony jest pod adresem: https://psychologuj.pl/specjalisci/.

2.  Rejestracja Konta Specjalisty, edycja danych na koncie oraz usunięcie konta w serwisie Psychologuj.pl są bezpłatne. 

3.  Za publikowanie ofert, modyfikowanie ich treści oraz ich usuwanie nie są pobierane w serwisie Psychologuj.pl żadne opłaty.

4.  Serwis Psychologuj.pl udostępniony pod adresem: https://psychologuj.pl/specjalisci/ nie pobiera żadnych opłat związanych z prowadzeniem kont przez Specjalistów.

5.  Serwis Psychologuj.pl nie pośredniczy w umawianiu wizyt do Specjalistów. Użytkownicy serwisu zainteresowani skorzystaniem z oferty danego Specjalisty, kontaktują się z nim bezpośrednio za pomocą numeru telefonu, adresu mailowego lub w inny sposób podany w ofercie lub danych w profilu przez Specjalistę.

6.  Specjalista rejestrując konto zobowiązuje się nie tworzyć fałszywych lub wprowadzających w błąd profili oraz nie podawać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, jak również informacji, do których użycia nie jest upoważniony ze względu na np. obowiązujące przepisy i regulacje prawne dotyczące świadczenia usług w sektorze zdrowia psychicznego.

7.  Specjalista publikując oferty usług psychologicznych ma obowiązek podania kompletnych i rzetelnych danych odpowiadających stanowi faktycznemu.

8.  Rejestracja Konta Specjalisty oraz publikowanie ofert możliwe są wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

9. Specjaliści publikują w serwisie Psychologuj.pl wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność - serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści oraz wiarygodność danych osobowych zamieszczonych przez użytkowników.

10. Serwis Psychologuj.pl ma prawo do regularnej weryfikacji danych Specjalistów podanych podczas rejestracji Konta Specjalisty, treści opublikowanych ofert jak również wszelkich innych informacji podawanych przez Specjalistów w serwisie. W przypadku zidentyfikowania fałszywych, wprowadzających w błąd lub nieautoryzowanych informacji podanych przez Specjalistę zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub trwałego zawieszenia dostępu do konta oraz usunięcia ofert z serwisu.

11. Zabrania się publikowania ofert oraz zamieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, oczerniających, nawołujących do łamania prawa, przemocy, itp.

12. Oferty należy umieszczać w odpowiednich działach stosownie do ich treści - w innym przypadku oferta zostanie przeniesiona do właściwej kategorii wynikającej z treści oferty.

13. Specjalista może umieścić dowolną ilość ogłoszeń, jednakże powinny one różnić się treścią.

14. Publikując materiały, treści oraz dane osobowe Specjalista wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie.

15. Oferty niespełniające wymogów Regulaminu nie będą publikowane.


Kontakt w sprawie serwisu: kontakt.

Znajdź SpecjalistęPsychologiaPsychoterapia

Psychologuj | Prywatność