hoovering

Hoovering

Hoovering jest strategią stosowaną przez narcystyczne jednostki w celu przyciągnięcia z powrotem swoich byłych partnerów lub ofiar, którzy wcześniej zerwali kontakt lub odeszli od nich. Narcyzm jest zaburzeniem osobowości charakteryzującym się egocentryzmem, nadmiernym poczuciem własnej ważności oraz brakiem empatii wobec innych. Jednym z fascynujących aspektów narcyzmu jest zjawisko znane jako „hoovering”. W tym artykule przeanalizujemy hoovering w kontekście narcyzmu, jego mechanizmy, konsekwencje oraz sposób, w jaki można się przed nim obronić. Zanim zagłębimy się w …

systemy terapeutyczne

Nurty terapeutyczne

Psychoterapia jest obszerną dziedziną praktyki leczniczej wywodzącej się z psychologii klinicznej. Polega na leczeniu i poprawie zdrowia psychicznego pacjentów poprzez rozmowę i interakcję z terapeutą. Istnieje wiele różnych podejść terapeutycznych, z których każde ma swoje własne założenia teoretyczne, metody i cele. Poniżej przedstawiamy systemy terapeutyczne – definicje i główne cechy najważniejszych podejść terapeutycznych: psychoanalizy, terapii relacji z obiektem, behawioryzmu, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii fenomenologicznej i humanistycznej, oraz terapii systemowych indywidualnych i rodzinnych. Systemy terapeutyczne wywodzące się …

gaslighting

Gaslighting

Gaslighting to manipulacyjna technika psychologiczna, której celem jest podważanie, dezawuowanie i zakwestionowanie rzeczywistości drugiej osoby w celu osłabienia jej poczucia pewności siebie, zdrowego rozsądku i zaufania do własnych przekonań. Osoba stosująca gaslighting dąży do wprowadzenia ofiary w stan zmieszania, niepewności i wątpliwości co do własnych myśli, uczuć i doświadczeń. Gaslighting w praktyce sprowadza się do wywołania sytuacji w której jedna osoba lub grupa ludzi przekonuje inną osobę, że jej percepcja rzeczywistości jest błędna, co prowadzi …

psychoterapia petycja

Petycja ws. ODWOŁANIA KONSULTANT KRAJOWEJ w dziedzinie PSYCHOTERAPII

Kraków, 28.12.2023r.   Sz. P. Izabela LeszczynaMinister Zdrowia     PETYCJA W sprawie odwołania Pani Renaty Mizerskiej z pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii   Szanowna Pani Minister! W ostatnich godzinach urzędowania, dokładnie dnia 11 grudnia 2023 roku Minister Zdrowia Zjednoczonej Prawicy powołał na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii panią mgr Renatę Mizerską. Szereg zapisów w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia, a w szczególności opisane w artykułach: 9., 10. i …

przeniesienie w psychoterapii

Przeniesienie w psychoterapii

Przeniesienie w psychoterapii to zjawisko, które polega na przeniesieniu uczuć, myśli, reakcji czy relacji z pacjent na terapeutę. Jest to nieświadomy proces, który może występować w trakcie terapii, kiedy pacjent projekuje na terapeutę swoje emocje lub oczekiwania, często bazując na wcześniejszych doświadczeniach z innymi ludźmi, zwłaszcza z ważnymi postaciami z przeszłości, takimi jak rodzice. Analiza przeniesienia jest ważnym elementem terapii psychodynamicznej, ponieważ pozwala pacjentowi odkrywać i zrozumieć swoje głęboko zakorzenione wzorce zachowań oraz relacji. Terapeuta …

nurt psychodynamiczny

Nurt psychodynamiczny

Nurt psychodynamiczny w psychoterapii to podejście terapeutyczne, które skupia się na analizie nieświadomych procesów psychicznych. Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć, jak doświadczenia z przeszłości wpływają na jego obecne zachowania i emocje. Podczas terapii pacjent odkrywa ukryte lub nieuświadomione motywacje i uczucia, które wpływają na jego życie codzienne. Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym koncentruje się na badaniu i zrozumieniu wewnętrznego świata pacjenta, takiego jak jego fantazje, marzenia senne, obawy, nadzieje, impulsy, pragnienia, obrazy Ja, spostrzeżenia na temat innych …

kontrakt terapeutyczny w terapii Gestalt

Kontrakt terapeutyczny w terapii Gestalt

Kontrakt terapeutyczny zawarty pomiędzy terapeutą Gestalt i jego klientem bez względu na formę pisemną bądź ustną, obowiązuje obie strony. W trakcie negocjowania kontraktu psychoterapeuta jasno i otwarcie powinien poinformować klienta o swoich kompetencjach, umiejętnościach oraz doświadczeniu. Kontrakt zawarty z klientem (pisemny lub ustny) powinien jasno wyznaczać miejsce odbywania terapii, honorarium i terminy płatności, przerwy i sposób odwoływania sesji przez klienta lub terapeutę. Przerwy mogące wystąpić na przykład w związku z wakacjami, innymi zobowiązaniami zawodowymi terapeuty, …

terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT – cognitive-behavioral therapy) to rodzaj terapii psychologicznej, który skupia się na zmianie myśli, emocji i zachowań, które powodują problemy zdrowotne i emocjonalne. CBT opiera się na założeniu, że negatywne myśli, objawy psychologiczne, nieprawidłowe zachowania i emocje wpływają na nasze emocje i zdrowie, a poprzez zmianę sposobu myślenia i zachowania, można osiągnąć poprawę zdrowia psychicznego. Celem terapii jest poprawa jakości życia pacjenta poprzez zmianę sposobu myślenia i zachowania. Podstawowe cechy terapii to: współpraca …

trendy w psychoterapii

Trendy w psychoterapii

Psychoterapia stale ewoluuje, dostosowując się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa, postępu technologicznego i nowych odkryć w dziedzinie psychologii. Poniżej znajduje się zestawienie najnowszych trendów w psychoterapii. Terapia online i teleterapia Rozwój technologii sprawił, że psychoterapia online stała się popularnym rozwiązaniem dla wielu osób. Teleterapia umożliwia dostęp do wsparcia psychologicznego z dowolnego miejsca, co eliminuje bariery związane z lokalizacją. Platformy wideokonferencyjne umożliwiają pacjentom regularne sesje z terapeutami, co jest szczególnie korzystne w sytuacjach, gdy dostęp do …

ustawa o zawodzie psychoterapeuty

Ustawa o zawodzie psychoterapeuty

W dniu 1 września 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, która jednocześnie nowelizuje Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. Ustawa ta wejdzie w życie  1 stycznia 2024 r. i będzie regulowała warunki i zasady wykonywania niektórych zawodów medycznych, w tym wykonywania psychoterapii w publicznej służbie zdrowia. Jedną z konsekwencji wejścia w życie tej ustawy będzie legalizacja oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonego …

przeciwwarunkowanie

Przeciwwarunkowanie

Przeciwwarunkowanie to termin używany w kontekście psychoterapii, zwłaszcza w terapii poznawczo-behawioralnej, odnoszący się do techniki terapeutycznej znanej jako warunkowanie odwrotne. Technika ta polega na zastąpieniu negatywnych myśli i reakcji, pozytywnymi lub bardziej konstruktywnymi odpowiednikami. Przeciwwarunkowanie to proces, w którym próbuje się zastąpić reakcję emocjonalną, która jest powiązana z pewnym bodźcem, inną reakcją emocjonalną, która jest z nią niezgodna. Na przykład, jeśli ktoś odczuwa lęk w obecności pająka, celem przeciwwarunkowania może być zastąpienie tego lęku – …

terapia psychoanalityczna

Terapia psychoanalityczna

Terapia psychoanalityczna to długoterminowa forma leczenia psychologicznego, opierająca się na regularnych sesjach, gdzie pacjent swobodnie mówi o swoich myślach i snach. Terapia ta skupia się na pracy z wcześniejszymi deficytami rozwojowymi i traumami, dążąc do głębszego zrozumienia siebie poprzez interpretacje i wglądy. Według teorii psychoanalitycznej źródłem problemów psychicznych jest specyficzna interakcja wrodzonych predyspozycji dziecka z wpływami jego najbliższego otoczenia. Stany psychiczne, które są trudne lub niemożliwe do zniesienia, często związane z uczuciami takimi jak lęk, …

Zygmunt Freud

Zygmunt Freud

Zygmunt Freud (1856-1939) był wiedeńskim neurologiem i psychiatrą, który stworzył psychoanalizę. Ta metoda badania i leczenia zajmowała się odkrywaniem oraz analizowaniem ukrytych motywacji i konfliktów wewnętrznych. Jej początki można datować na rok 1895, kiedy to opublikowano Studia nad histerią. Wspólnie z Josefem Breurem, Freud opisał tam przypadki 18 pacjentów, u których występowanie histerii było związane z traumami seksualnymi z dzieciństwa. W przeszłości psychiatria opierała się na różnych formach perswazji, sugestii oraz hipnozy, ale teoria psychoanalityczna …