Trendy w psychoterapii

Psychoterapia stale ewoluuje, dostosowując się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa, postępu technologicznego i nowych odkryć w dziedzinie psychologii. Poniżej znajduje się zestawienie najnowszych trendów w psychoterapii. Terapia online i teleterapia Rozwój technologii sprawił, że psychoterapia online stała się popularnym rozwiązaniem dla wielu osób. Teleterapia umożliwia …

Ustawa o zawodzie psychoterapeuty

W dniu 1 września 2023 r.  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych. Ustawa ta wejdzie w życie  1 stycznia 2024 r. i będzie regulowała warunki i zasady wykonywania niektórych zawodów medycznych, w tym wykonywania psychoterapii. Jedną …

Przeciwwarunkowanie

Przeciwwarunkowanie to termin używany w kontekście psychoterapii, zwłaszcza w terapii poznawczo-behawioralnej, odnoszący się do techniki terapeutycznej znanej jako warunkowanie odwrotne. Technika ta polega na zastąpieniu negatywnych myśli i reakcji, pozytywnymi lub bardziej konstruktywnymi odpowiednikami. Przeciwwarunkowanie to proces, w którym próbuje się zastąpić reakcję emocjonalną, która …

Terapia psychoanalityczna

Według psychoanalizy źródłem problemów psychicznych jest specyficzna interakcja wrodzonych predyspozycji dziecka z wpływami jego najbliższego otoczenia. Stany psychiczne, które są trudne lub niemożliwe do zniesienia, często związane z uczuciami takimi jak lęk, poczucie winy, bezradność czy złość, są tłumione przez różne mechanizmy obronne, takie jak …

Zygmunt Freud

Zygmunt Freud (1856-1939) był wiedeńskim neurologiem i psychiatrą, który stworzył psychoanalizę. Ta metoda badania i leczenia zajmowała się odkrywaniem oraz analizowaniem ukrytych motywacji i konfliktów wewnętrznych. Jej początki można datować na rok 1895, kiedy to opublikowano Studia nad histerią. Wspólnie z Josefem Breurem, Freud opisał …

Hoovering

Narcyzm jest osobowościowym zaburzeniem charakteryzującym się egocentryzmem, nadmiernym poczuciem własnej ważności oraz brakiem empatii wobec innych. Jednym z fascynujących aspektów narcyzmu jest zjawisko znane jako „hoovering.” Hoovering jest strategią stosowaną przez narcystyczne jednostki w celu przyciągnięcia z powrotem swoich byłych partnerów lub ofiar, którzy wcześniej …

Melanie Klein

Melanie Klein (1882-1960) była brytyjską psycholożką i psychoanalityczką, której badania skupiały się na wczesnym rozwoju dziecka. Jej teoria relacji z obiektem opisuje, że w dzieciństwie tworzymy sobie pewne pojęcie o otaczającym nas świecie, w tym o naszych związkach z innymi ludźmi. Te wewnętrzne reprezentacje różnych …

Podmiot w psychoanalizie

Geneza podmiotu w koncepcji Lacana w ujęciu psychoanalitycznym W sposób krytyczny do kartezjańskiej koncepcji człowieka ustosunkowała się psychoanaliza. Jak pisze Bakke: „Psychoanaliza (…) definitywnie zerwała z kartezjańskim przekonaniem o dualizmie duszy i ciała na rzecz swoistego zjednoczenia, gdyż człowiek odtąd stał się istotą przede wszystkim …

Terapia poznawcza

Terapia poznawcza opiera się na założeniu, że można zmieniać negatywne i zniekształcone przekonania oraz sposoby myślenia, co może poprawić emocjonalne samopoczucie i zachowanie pacjenta. Terapeuci pomagają klientom zrozumieć, jak nadają znaczenie swoim doświadczeniom i jak te znaczenia wpływają na ich reakcje. Według psychologii poznawczej zespoły …

Terapia behawioralna

Terapeuci behawioralni uważają, że objawy zaburzeń są wynikiem nabytych nawyków i dlatego korzystają z metod opierających się na zasadach uczenia się. Terapia behawioralna jest ugruntowana na solidnych podstawach naukowych i wynikach wielu badań nad procesami uczenia się. Wyróżnia się swoją skutecznością, dostosowaniem technik do konkretnych …