Nastrój

Nastrój to stan emocjonalny, który charakteryzuje się długotrwałym i niezmiennym odczuciem, które towarzyszy nam przez większość dnia lub okres czasu. Nastrój można zdefiniować jako doświadczenie afektywne o umiarkowanym czasie trwania (co najmniej kilka minut), niezwiązane z obiektem lub związane z quasi obiektem, obejmujące trzy wymiary rdzennego afektu: pobudzenie napięciowe, pobudzenie energetyczne, tonus hedonistyczny. Watson i Tellegen (1988) zaprezentowali dwuczynnikowy model, w skład którego wchodzi pozytywny i negatywny afekt. Terminy te rozumiane są jako pobudzenie o …

pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna to proces, który pomaga jednostkom radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami, trudnościami życiowymi i problemami psychicznymi. Poprzez wsparcie psychologiczne lub psychoterapię specjaliści pomagają klientom odzyskać równowagę psychiczną i polepszyć jakość życia. Najważniejszym celem procesu pomagania jest osiągnięcie różnego rodzaju pozytywnych zmian u osoby przyjmującej pomoc, która najczęściej w momencie jej oczekiwania znajduje się w kryzysie spowodowanym chorobą psychiczną, somatyczną, niepełnosprawnością bądź też nagromadzeniem sytuacji stresowych, z którymi osoba ta nie może sobie poradzić korzystając …

Psychologia pokera

Poker to prawdopodobnie najpopularniejsza gra karciana na świecie, która angażuje zarówno umiejętności strategiczne, psychologiczne jak i matematyczne. Istnieje wiele wariantów pokera, ale podstawowe zasady gry są podobne we wszystkich odmianach. Jedna z najpopularniejszych pokerowych maksym głosi, że w pokera zasady poznaje się w 5 minut, a grać uczy się przez całe życie. Ogólnie można powiedzieć, że celem gry w pokera jest zdobycie puli, która składa się z żetonów lub pieniędzy postawionych przez graczy w trakcie …

Wypas owiec w Bieszczadach

A może by tak rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady? Kto z nas choć raz w życiu nie fantazjował o porzuceniu dotychczasowego życia i ucieczce na koniec świata, gdzie można byłoby zapomnieć o codziennych problemach i kłopotach? Zmiany to nieodłączny element życia zarówno zawodowego jak i prywatnego. Czy jednak porzucenie dotychczasowego stylu życia i przeprowadzka do odludnego miejsca to dobry pomysł? Bieszczady w popkulturze stały się synonimem ucieczki w nieznane. Kto z nas choć …

Neuroróżnorodność

Termin neuroróżnorodność zyskał popularność po tym jak po raz pierwszy pojawił się w druku w artykule opublikowanym 30 września 1998 roku przez amerykańskiego dziennikarza i pisarza Harveya Blume’a, który zapożyczył go od australijskiej socjolożki Judy Singer, z którą korespondował na temat autyzmu. Badająca spektrum autyzmu Singer użyła po raz pierwszy terminu „neurodiversity” pod koniec lat dziewięćdziesiątych w swojej pracy dyplomowej z socjologii. Neurodywergencja Neuroróżnorodność określana również jako neurodywergencja, to koncepcja dotycząca różnorodności neurologicznej i różnic …

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to proces udzielania natychmiastowej, skoncentrowanej i profesjonalnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysów emocjonalnych lub psychologicznych. Celem interwencji kryzysowej jest zapewnienie wsparcia w trudnych chwilach oraz przeciwdziałanie ewentualnym negatywnym skutkom kryzysu. Przeprowadzanie interwencji w kryzysie jest procesem udzielania natychmiastowego wsparcia dla osób znajdujących się w silnym kryzysie emocjonalnym lub doświadczających traumy. Przybiera ona formę doraźnej pomocy udzielanej osobom, które niedawno doświadczyły wstrząsających wydarzeń życiowych, takich jak katastrofy, zagrożenie życia, myśli samobójcze lub …

Syndrom oszusta

Syndrom oszusta jest zjawiskiem polegającym na odczuwaniu niezasłużonego sukcesu lub poczuciu, że jest się oszustem pomimo osiągniętych sukcesów lub posiadanych kompetencji. Jest to często występujące zjawisko wśród osób, które odnoszą sukcesy zawodowe lub w środowisku akademickim lecz w głębi duszy wierzą, że nie są wystarczająco kompetentne i obawiają się, że zostaną zdemaskowani jako oszuści. Syndrom oszusta nie jest rzeczywistym odzwierciedleniem kompetencji jednostki. Pierwsze wzmianki o syndromie oszusta pojawiły się w latach 70. XX wieku w …

Otherkin

Otherkin to termin, który po raz pierwszy został użyty w 1990 roku do zdefiniowania społeczności internetowej skupiającej ludzi identyfikujących się jako istoty nie ludzkie, duchy, istoty nadprzyrodzone lub inne byty niezwiązane z gatunkiem ludzkim. Osoby identyfikujące się jako otherkin wierzą, że ich istnienie przekracza granice cielesności i odnosi się do duchowej lub metafizycznej tożsamości. Termin ten służy jako ogólne określenie dla wszystkich tożsamości innych niż ludzkie, włączając w to istoty mityczne. Osoby identyfikujące się jako …

Funkcje uwagi

Uwaga pełni wiele istotnych funkcji w procesach poznawczych oraz odgrywa kluczową rolę w codziennym  funkcjonowaniu ludzkiego umysłu. Funkcje uwagi są istotne dla skutecznego przetwarzania informacji, podejmowania decyzji oraz efektywnego działania w różnych sytuacjach życiowych. Selektywność, koncentracja, skupienie Jedną z podstawowych funkcji uwagi jest umożliwienie skupienia się na określonym zadaniu, bodźcu lub informacji. Poprzez koncentrację uwaga pozwala na wykluczenie nieistotnych bodźców i skupienie się na istotnych elementach. Uwaga pełni funkcję selektywnego przetwarzania informacji, umożliwiając wybór i …

Psychologia fenomenologiczna

Psychologia fenomenologiczna to podejście psychologiczne, które skupia się na badaniu doświadczeń osobistych i subiektywnych perspektyw jednostek. Psychologia fenomenologiczna bada różnorodne formy intencjonalności, skupiając się na subiektywnych doświadczeniach i perspektywach jednostek. Zasadniczym celem tego nurtu jest zrozumienie, jak ludzie postrzegają świat i interpretują swoje doświadczenia, kładąc nacisk na jakość i znaczenie tych doświadczeń. Fenomenologia rozwija się na podstawie filozofii, zwłaszcza myśli Edmunda Husserla i jego koncepcji „fenomenów” jako bezpośrednich doświadczeń. Podejście fenomenologiczne w psychologii oznacza badanie …