Nastrój

Nastrój to stan emocjonalny, który charakteryzuje się długotrwałym i niezmiennym odczuciem, które towarzyszy nam przez większość dnia lub okres czasu. Nastrój można zdefiniować jako doświadczenie afektywne o umiarkowanym czasie trwania (co najmniej kilka minut), niezwiązane z obiektem lub związane z quasi obiektem, obejmujące trzy wymiary rdzennego afektu: pobudzenie napięciowe, pobudzenie energetyczne, tonus hedonistyczny.

Watson i Tellegen (1988) zaprezentowali dwuczynnikowy model, w skład którego wchodzi pozytywny i negatywny afekt. Terminy te rozumiane są jako pobudzenie o określonej walencji. Chociaż terminy Pozytywny Afekt i Negatywny Afekt mogą sugerować, że te dwa czynniki są wobec siebie w opozycji (silnie negatywnie skorelowane), to badania tego nie potwierdzają. Autorzy ci definiują Negatywny Afekt jako ogólny stan subiektywnego cierpienia i nieprzyjemnego zaangażowania, do których zaliczają się różnorodne awersyjne rodzaje nastroju. Niski poziom Negatywnego Afektu jest stanem wyciszenia i spokoju. Afekt Pozytywny określa stopień w jakim osoba doświadcza pobudzenia zwyczajowo łączonego z odczuwaniem przyjemności.

Nastrój może być pozytywny lub negatywny i ma wpływ na nasze myśli, zachowanie i odczucia. Pozytywny nastrój to stan emocjonalny, który charakteryzuje się uczuciem zadowolenia, radości, szczęścia lub zainteresowania. W tym stanie często odczuwamy pozytywne myśli, jesteśmy bardziej otwarci na interakcje z innymi ludźmi, łatwiej podejmujemy decyzje i mamy większą energię. Negatywny nastrój to stan emocjonalny, który charakteryzuje się uczuciem smutku, lęku, gniewu lub bezradności. W tym stanie często odczuwamy negatywne myśli, jesteśmy mniej otwarci na interakcje z innymi ludźmi, trudniej nam podejmować decyzje i mamy mniejszą energię.

Nastroje mogą mieć różną intensywność oraz czas trwania. Mogą być również spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak zmiany w naszym życiu, stres, choroby lub zaburzenia emocjonalne. Nastrój jest ważnym elementem naszego doświadczenia emocjonalnego i ma wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie.

Twoja ocena