Otherkin

Otherkin to termin, który po raz pierwszy został użyty w 1990 roku do zdefiniowania społeczności internetowej skupiającej ludzi identyfikujących się jako istoty nie ludzkie, duchy, istoty nadprzyrodzone lub inne byty niezwiązane z gatunkiem ludzkim. Osoby identyfikujące się jako otherkin wierzą, że ich istnienie przekracza granice cielesności i odnosi się do duchowej lub metafizycznej tożsamości. Termin ten służy jako ogólne określenie dla wszystkich tożsamości innych niż ludzkie, włączając w to istoty mityczne. Osoby identyfikujące się jako otherkin mogą czuć, że ich istnienie wykracza poza granice ludzkości, często wierząc w reinkarnację dusz lub istnienie wielu światów.

Istnieje wiele różnych rodzajów otherkinów, z których każdy może identyfikować się z różnymi rodzajami istot, takimi jak smoki, elfy, wampiry, anioły, wilkołaki itp. Ta identyfikacja często łączy się z głębokim przekonaniem, że dana osoba posiada cechy lub przeżycia związane z tą nie-ludzką tożsamością.

Podstawą otherkinizmu jest przekonanie o reinkarnacji dusz lub o istnieniu wielu światów lub wymiarów, gdzie dusze mogą przebywać między swoimi kolejnymi wcieleń. Osoby identyfikujące się jako otherkin mogą uważać, że ich dusza ma korzenie w innej rzeczywistości niż ta, w której żyją obecnie, co prowadzi do poczucia rozdźwięku między ich cielesnym ja, a duchową tożsamością.

Internet odegrał kluczową rolę w rozwoju społeczności otherkin, umożliwiając osobom z tą identyfikacją komunikację i wsparcie wzajemne. Istnieją fora dyskusyjne, strony internetowe i grupy społecznościowe, gdzie otherkini mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, poglądami i rozważaniami dotyczącymi swojej tożsamości.

Jednakże otherkinizm spotyka się również z krytyką i sceptycyzmem ze strony niektórych osób spoza tej społeczności. Niektórzy uważają tę identyfikację za wyraz skrajnej fantazji lub zaburzeń psychicznych, związanych na przykład z dysocjacją tożsamości. Inni mogą widzieć otherkinizm jako formę eksploracji tożsamości w świecie wirtualnym, bez rzeczywistych konsekwencji dla życia codziennego.

Istnieją też podobne koncepcje takie jak therianizm, które odnoszą się do identyfikacji z istotami zwierzęcymi, ale istnieją różnice między therianami, a otherkinami. Therianie skupiają się bardziej na identyfikacji z konkretnymi gatunkami zwierząt, podczas gdy otherkinizm może obejmować szeroki zakres istot nie ludzkich.

Dla wielu osób identyfikujących się jako otherkini  ich tożsamość jest integralną częścią ich życia i samoświadomości. Mogą stosować praktyki medytacyjne, rytuały lub inne metody duchowego rozwoju, aby lepiej zrozumieć i zintegrować swoją nie-ludzką tożsamość z codziennym życiem. Wspólnota otherkinów może więc służyć jako źródło wsparcia emocjonalnego i zrozumienia dla tych, którzy doświadczają nietypowej tożsamości, która wykracza poza granice ludzkiego doświadczenia.

Twoja ocena