Mechanizmy obronne Ego

Mechanizmy obrony Ego

Fantazjowanie

Zaspokajanie sfrustrowanych pragnień w wyobraźni. Często spotykaną formą jest „marzenie na jawie”.

Identyfikacja

Zwiększanie poczucia własnej wartości przez utożsamianie się z jakąś wybitna osobą lub instytucją.

Introjekcja

Włączenie zewnętrznych wartości i standardów w strukturę ego, dzięki czemu przestają one być dla danej jednostki zagrożeniem zewnętrznym.

Izolowanie

Oddzielenie ładunku emocjonalnego od sytuacji urazowych lub rozdzielenie nie zgodnych postaw za pomocą „odpornych na logikę przegródek” (oddzielających sprzeczne ze sobą postawy, o których nigdy nie myśli się równocześnie ani we wzajemnych relacjach; znane także pod nazwą „szufladkowania

Kompensacja

Ukrywanie cechy niepożądanej lub powetowanie słabych sobie frustracji w jednej dziedzinie zaspokojeniem „z nawiązką” w innej.

Odizolowanie emocjonalne

Wycofanie się w bierność, aby uchronić swe uczucia przed urażaniem

Odkupienie

Zadośćuczynienie za niemoralne pragnienia lub czyny i w ten sposób przeciwdziałanie im.

Projekcja, czyli rzutowanie

Obwinianie innych za własne trudności lub przypisywanie innym własnych nieetycznych pragnień.

Przemieszczenie

Wyładowanie tłumionych uczuć, zwykle wrogości, na obiektach mniej niebezpiecznych, niż te które początkowo wzbudziły te uczucia.

Racjonalizacja

Próba udowodnienia, że własne zachowanie jest racjonalne i uzasadnione, a zatem godne aprobaty własnej i innych.

Reakcja upozorowana

Zapobieganie ujawnianiu się niebezpiecznych pragnień przez demonstrowanie przeciwnych postaw i typów zachowania i używanie ich jako barier.

Regresja

Cofnięcie się do wcześniejszego poziomu rozwoju, związanego z mniej dojrzałymi reakcjami i zwykle niższym poziomem aspiracji.

Sublimacja

Zaspokojenie lub pozbycie się sfrustrowanych pragnień seksualnych w zastępczych, nieseksualnych czynnościach, akceptowanych społecznie w danej kulturze.

Wyparcie

Niedopuszczanie do świadomości przykrych lub niebezpiecznych myśli, utrzymywanie ich w nieświadomości; uważane za najbardziej podstawowy z mechanizmów obronnych

Zaprzeczenie rzeczywistości

Bronienie się przed nieprzyjemną rzeczywistością przez niedostrzeganie jej.

Twoja ocena