heurystyka afektu

Heurystyka afektu

Heurystyka afektu jest jedną z heurystyk podejmowania decyzji czyli uproszczonych zasad myślenia stosowanych w celu szybkiego i efektywnego podejmowania decyzji oraz poszukiwania rozwiązań dla złożonych problemów. Strategie te celowo pomijają część dostępnych informacji, aby przyspieszyć proces decyzyjny i ułatwić rozwiązanie złożonych problemów. Pomimo tego, że są one pewnego rodzaju uproszczeniami, mogą prowadzić do zadowalających wyników, choć czasami skutkować również występowaniem błędów poznawczych. Celem heurystyk jest znalezienie odpowiedniego rozwiązania w danej chwili przy ograniczonym dostępie do informacji. Rozwiązania te nie zawsze są obiektywnie najlepsze ani nawet poprawne, ale ich wartością i zaletą jest możliwość praktycznego zastosowania w kontekście ograniczeń czasowych i …

odporność psychiczna

Rezyliencja (odporność psychiczna)

Rezyliencja to umiejętność do pozytywnej adaptacji w zmieniających się warunkach, proces dostosowywania się ludzi do otoczenia, uodparniania i wzmacniania organizmu dzięki elastyczności umysłu. Rezyliencja przejawia się jako odporność na szkodliwe czynniki oraz zdolność do odzyskiwania sił po trudnych doświadczeniach, takich jak traumy czy urazy psychiczne. Rezyliencja obejmuje zarówno wrodzone, jak i nabyte cechy umysłu i charakteru, które umożliwiają skuteczne reagowanie na przeciwności losu. Rezyliencja umożliwia ludziom skuteczne reagowanie na przeciwności losu, w tym zapobieganie zaburzeniom związanym ze stresem, takim jak depresja i lęk, oraz ich nawrotom. Dodatkowo przyspiesza i ułatwia powrót do zdrowia po stresujących wydarzeniach i ich konsekwencjach, a …

nierealistyczny optymizm

Nierealistyczny optymizm

Optymizm to poznawczy stan umysłu przejawiający się w życiowej postawe charakteryzującej się skłonnością do dostrzegania i oczekiwania pozytywnych aspektów życia oraz korzystnych konsekwencji wydarzeń. Optymiści mają tendencję do bycia przekonanymi, że przyszłość przyniesie więcej dobrego niż złego, a trudności, które napotykają we własnym życiu, są przejściowe i możliwe do przezwyciężenia. Optymizm nie oznacza braku umiejętności realistycznej oceny sytuacji, ignorowania problemów czy negowania rzeczywistości, jest raczej postawą, które pozwala na pozytywne myślenie i wiarę w możliwość osiągnięcia sukcesu mimo dostrzeganych przeciwności. Optymiści często są bardziej zmotywowani, bardziej odporni na stres i mają lepszą kondycję jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i fizyczne …

strefa komfortu

Strefa komfortu

Strefa komfortu to stan psychologiczny – psychologiczna strefa bezpieczeństwa, w której czujemy się znajomo, bezpiecznie i wygodnie. Przebywanie w strefie komfortu oznacza dla nas funkcjonowanie w warunkach, które są nam dobrze znane i przewidywalne, przez co minimalizujemy stres i lęk ze względu na podejmowanie rutynowych dla nas aktywności. Przebywanie w strefie komfortu oznacza również unikanie ryzyka raz zmian i wiążącą się z nimi niepewnością, co daje poczucie stabilności, ale może również hamować rozwój osobisty i zawodowy. Dlaczego nie chcemy zmian? Podejmowanie decyzji dotyczących zmian nie zawsze jest jednak procesem łatwym i kończącym się konstruktywnymi konkluzjami i realnymi działaniami. Ludzie często …

projekt ustawy o zawodzie psychologa

Projekt ustawy o zawodzie psychologa

Projekt ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów po wielu latach oczekiwania, 28 czerwca 2024 r. po zakończeniu etapu Uzgodnień i Konsultacji publicznych, trafił na etap Opiniowania. Uregulowanie zawodu psychologa wydaje się być sprawą, której nie da się przeciągać przez kolejne dekady. Na rynku systematycznie przybywa absolwentów kierunków psychologicznych, a klienci ich usług potrzebują ustawowego zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z tych usług oraz trzymania pieczy nad ich jakością. Według danych z GUS w Polsce w 3 kwartale 2023 roku było 142 tysiące osób posiadających wykształcenie magisterskie uzyskane na kierunku psychologia. Projekt ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów W …

deprywacja sensoryczna

Deprywacja

Deprywacja to stan permanentnego niezaspokojenia istotnych potrzeb psychologicznych lub popędu (potrzeb biologicznych lub fizjologicznych) wynikający z braku dostępu do pewnych zasobów, bodźców lub warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fizycznego, psychicznego lub społecznego. Deprywacja może dotyczyć różnych aspektów życia i obejmować zarówno czynniki materialne, jak i niematerialne. Może być celowa, jak w eksperymentach naukowych, lub wynikać z niezamierzonych okoliczności, takich jak ubóstwo, izolacja czy niedostatek emocjonalny. Deprywacja wraz z poczuciem zagrożenia i przeciążeniami psychicznymi zaliczana jest do głównych źródeł stresu. Deprywacja sensoryczna Deprywacja sensoryczna (deprywacja zmysłowa) to stan, w którym osoba jest pozbawiona bodźców zmysłowych, takich jak dźwięk, światło, dotyk, smak …

dysforia

Dysforia

Dysforia to stan emocjonalny charakteryzujący się uczuciem ogólnego niezadowolenia, niepokoju lub smutku. Jest przeciwieństwem euforii i oznacza nieprzyjemne odczucia emocjonalne. Dysforia może objawiać się na różne sposoby, takie jak przygnębienie, poczucie niezadowolenia z życia, brak zainteresowania, poczucie beznadziei lub niepokoju, uczucie głębokiego smutku, drażliwość, dezorientacja lub ogólny dyskomfort psychiczny. Objawy te mogą być związane z trwałymi dyspozycjami wynikającymi z natury kondycji psychicznej konkretnych osób lub wynikać z reagowania na sytuacje życiowe. Osoba doświadczająca dysforii może zachowywać się niespokojnie, doświadczać frustracji lub niezadowolona bez konkretnego powodu. Dysforia to termin medyczny opisujący stan intensywnego, uporczywego dyskomfortu lub niezadowolenia. Dysforia może występować jako …

psychiatra dziecięcy

Psychiatra dziecięcy – czym się zajmuje? Kiedy skorzystać z pomocy?

W artykule omówimy różnorodne symptomy, które mogą sugerować, że dziecko potrzebuje wsparcia psychicznego, oraz przedstawimy najczęściej diagnozowane zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, takie jak ADHD, depresja czy lęki. Dowiecie się również, jak przygotować dziecko do pierwszej wizyty u psychiatry, aby zmniejszyć jego lęk, oraz jak przebiega proces diagnozy i leczenia. Objawy, które mogą wskazywać na potrzebę wizyty u psychiatry dziecięcego Wielu rodziców zastanawia się, kiedy skorzystać z pomocy psychiatry dziecięcego. Istnieje wiele symptomów, które mogą sugerować, że dziecko potrzebuje wsparcia specjalisty. Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na nagłe zmiany w zachowaniu. Jeśli dziecko staje się agresywne, wycofane lub nadmiernie lękliwe, może to być sygnał, że coś …

denializm płci

Denializm płci

Denializm płci biologicznej (gender denialism) to termin odnoszący się do postawy głoszącej, że płeć nie istnieje lub, że można ją sobie wybrać bądź też, że jest ich więcej niż dwie. Denializm płciowy sprowadza się więc do odrzucania uznanych naukowych i medycznych poglądów na temat tożsamości płciowej, twierdzeniu, że płeć nie jest jedynie kwestią biologii ale może być też niejako konstruktem społecznym lub psychologicznym. Zwolennicy denializmu płciowego wskazują, że tożsamość płciowa ludzi może być zróżnicowana i nie ogranicza się tylko do dwóch tradycyjnych kategorii: mężczyzna i kobieta. Czym jest denializm? Mark Hoofnagle i Chris Hoofnagle w artykule z 30 kwietnia 2007 …

tranzycja płciowa

Tranzycja

Tranzycja płci obejmuje wszystkie formy zmiany funkcjonowania społecznego i/lub korekty cech płciowych ciała w kierunku płci, z którą osoba się utożsamia. Proces ten zawiera zmianę roli społecznej i wizerunku, diagnostykę medyczną, medyczne interwencje afirmujące płeć (np. hormonalne interwencje afirmujące płeć; terapia/substytucja hormonalna, zabiegi chirurgiczne) oraz sądową korektę płci (sądowe uzgodnienie płci; uzgodnienie płci metrykalnej w procesie sądowym). Tranzycja płci jest więc złożonym i wieloaspektowym trwającym w czasie procesem obejmującym zmiany społeczne, medyczne i prawne. Tranzycja płciowa Tranzycja płciowa to proces zmiany sposobu wyrażania swojej płci lub cech płciowych w zgodzie z wewnętrznym poczuciem tożsamości płciowej, obejmującym bycie mężczyzną, kobietą, osobą …