Teoria psychoanalityczna

psychoanaliza

Psychoanaliza to jedna z najważniejszych szkół psychologicznych, która skupia się na badaniu nieświadomych procesów psychicznych i konfliktów, które wpływają na rozwój osobowości i psychopatologię.

Psychoanaliza polega na:

 • ujawnianiu przez pacjenta pozytywnych i negatywnych przeniesień wobec analityka dzięki regresji wywołanej wystarczająco wstrzemięźliwości i neutralna pozycja z jednej strony i zapowiedzią zaspokojenia z drugiej
 • usuwaniu przeniesień i zmniejszaniu oporu przed przeniesieniem dzięki wglądowi  za pomocą parafrazy, interpretacji i konfrontacji

Dwa najistotniejsze zjawiska w psychoanalizie to:

 • wielkość przeniesienia
 • wielkość oporu przed/w przeniesieniu

Psychopatologia nerwic

Wyparcie konfliktu w okresie edypalnym oznacza, że jednostka stara się zapomnieć lub wyprzeć trudny konflikt między jej popędami (np. popędem seksualnym), a zewnętrznymi ograniczeniami i normami społecznymi. Konflikt ten ma często związek z konfliktem między libido (popędem seksualnym) a agresją.

Wyparcie może prowadzić do fiksacji libido i agresji, co oznacza, że jednostka pozostaje na pewnym etapie rozwoju psychoseksualnego i nie jest w stanie osiągnąć organizacji genitalnej, która jest celem rozwoju psychoseksualnego według teorii Freuda.

Czynniki leczące w psychoanalizie

Wgląd

Katharsis

Przepracowanie

Zasady sprzyjające działaniu czynników leczących w psychoanalizie

– wstrzemięźliwości – powstrzymania od zaspokojenia, celem dysponowania energia

psychiczna konieczna do uświadomienia nieświadomego. Inne gratyfikacje niż pieniężne powinno się omawiać na superwizji.

– neutralności – nie odnoszenia się do rzeczywistego własnego i/lub pacjenta światopoglądu

Spontaniczność uwarunkowana jest:

– czynnikami wewnętrznymi – nieświadomym oczekiwaniem na zaspokojenie i zewnętrznymi czynnikami wyzwalającymi, czyli warunkami tworzonymi poprzez zasadę wstrzemięźliwości

– frustracja narastającej siły popędów w przeniesieniu wyzwala taka siłę energii psychicznej, która nie powinna wiązać się z zewnętrznymi obiektami, a powinna być wykorzystana do asocjacji z materiałem nieświadomym, który prowadzi do wglądu.

W nieświadomym zachodzą procesy zagęszczenia i przeniesienie.

Cechy wglądu

 • pojawia się stopniowo, a do jego osiągnięcia przyczynia się zrozumienia przez pacjenta zasady determinizmu, odtwarzania pewnego powtarzającego się wzorca zachowań
 • osiągnięty wgląd jest ulotny, może tracić na aktualności, zblednąć a nawet ponownie ulec wyparciu; ale raz osiągnięty nie przestaje istnieć, czekając na możliwość dalszej integracji, gdy wyłoni się nowa sytuacja psychologiczna, nowe asocjacje.

Koncepcja zdrowia w psychoanalizie

W kontekście psychoanalizy, zdrowie psychiczne osiąga się poprzez uświadomienie wypartego konfliktu. To oznacza, że jednostka staje się świadoma swoich nieświadomych konfliktów i mechanizmów obronnych.

Restrukturalizacja polega na tym, że ego (część osobowości odpowiedzialna za rzeczywistość) staje się bardziej dominujące nad id (część osobowości odpowiadająca za popędy i nieświadome pragnienia), co oznacza większą kontrolę nad impulsami. Wzmacnianie ego pomaga jednostce lepiej radzić sobie z konfliktami.

Zdolność do pracy i miłości to również istotny aspekt zdrowia psychicznego w teorii psychoanalitycznej. Oznacza to zdolność do konstruktywnych relacji z innymi ludźmi (miłość) oraz efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie i środowisku zawodowym (praca).

Zdrowienie w psychoanalizie

 • uświadomienie nieświadomego – wyzwolenie się energii
 • dostępność energii libido i agresji, które szukają spontanicznego ujścia w działaniu
 • uświadomienie konfliktu daje możliwość wyboru, jakie pragnienia zaspokoić, a
  którym odmówić zaspokojenia
 • ponieważ analiza nie dostarcza obiektu czy przedmiotu zaspokojenia, rozpoczyna się proces żałoby
 • odstępowanie od rzeczy nieosiągalnych na rzecz osiągalnych w aktualnej rzeczywistości, wobec dostępnych obiektów

Wgląd i działania na rzecz zaspokojenia, to wzajemnie ze sobą związane procesy. Działanie poszerza wgląd i odwrotnie, dzięki czemu dochodzi do wypracowania nowych wzorców zachowania, a w końcu następuje przekształcenie błędnego koła nerwicy w owocne koło, czyli zdolność do pracy i miłości.

Twoja ocena