Depresja w schizofrenii

depresja w schizofrenii

Badania dowodzą, iż depresja w schizofrenii występująca u leczonych schizofreników znacząco zwiększa niebezpieczeństwo podejmowania prób samobójczych. Zdaniem psychologa Zalewskiego od 25% do 50% chorych znajdujących się w ostrej fazie choroby próbuje popełnić samobójstwo, a 10% udaje się je popełnić. Wśród schizofreników notuje się ośmiokrotnie więcej samobójstw niż wśród ogółu populacji. Można więc stwierdzić znaczną skuteczność w dążeniu do autodestrukcji oraz czasami agresji skierowanej przeciw innym ludziom – jednak o wiele bardziej wyrafinowanej, okrutnej, trudnej do wytłumaczenia w kategoriach myślowych ludzi zdrowych psychicznie. Jednakże badaczka Modestin po przeanalizowaniu doniesień na temat kryminalnych i gwałtownych zachowań osób chorych na schizofrenię, stwierdziła, że chociaż ryzyko zachowań agresywnych jest u tych chorych nieco podwyższone, to jednak w dużej mierze zależy ono od rodzaju doświadczanych omamów oraz od ewentualnego używania substancji nielegalnych. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że osoba chora na schizofrenię zabije samą siebie niż kogoś innego.

Twoja ocena