Seksuolog Zamość

1 - 1 z 1 ofert

Moje oferty

  • Konsultacja seksuologiczna
    Konsultacja seksuologiczna
    150.00 PLN
    Seksuolog Zamość (Lubelskie)
    Konsultacja seksuologiczna dla osób pełnoletnich - możliwość konsultacji online. Konsultacje online można umówić na stronie www.katarzynapiwowar.pl lub www.psychologiczna-przystan.pl
  • 1

Seksuolog to specjalista zajmujący się badaniem i terapią związaną z aspektami życia seksualnego ludzi. Jego działania obejmują: diagnozowanie i leczenie zaburzeń seksualnych, doradztwo w kwestiach związanych z intymnością i seksualnością, edukację seksualną, a także wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z seksualnością. Seksuolog może pracować zarówno z poszczególnymi osobami, jak i parami, pomagając w poprawie jakości życia seksualnego. Zadaniem seksuologów jest również eliminowanie seksualności ze sfery tabu, promowanie zdrowej seksualności oraz prewencja chorób przenoszonych drogą płciową. Seksuolog pomaga ludziom osiągnąć satysfakcjonujące i zdrowe życie seksualne. Seksuologia to dyscyplina badająca różnorodne aspekty ludzkiej seksualności, obejmująca potrzeby seksualne jednostki (włączając zaburzenia lub ich brak), zdrowe życie seksualne w aspektach fizycznym i psychicznym, emocje, relacje interpersonalne oraz kontekst społeczny i otaczający świat. Stanowi interdyscyplinarny obszar nauki, w którym łączą się dziedziny takie jak antropologia, medycyna, psychologia i socjologia. Seksuologia bada także wszelkie aspekty płciowości ludzkiej, starając się zrozumieć jej złożoność i wpływ na życie jednostki. Celem seksuologii jest zrozumienie, opisywanie i tłumaczenie złożoności ludzkiej seksualności w kontekście biologicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym. W ramach seksuologii badane są różnorodne zagadnienia, takie jak orientacja seksualna, identyczność płciowa, zachowania seksualne, funkcje seksualne, dysfunkcje seksualne, rozwój seksualny, edukacja seksualna, oraz aspekty medyczne związane z seksualnością. Seksuologia kliniczna, znana także jako seksiatria, to dziedzina zlokalizowana w obszarze medycyny i psychologii, koncentrująca się na badaniu zaburzeń seksualności, ich przyczyn, mechanizmów powstawania, objawów oraz metod leczenia. Obszary zainteresowania seksuologii klinicznej obejmują analizę parafilii seksualnych, dysfunkcji seksualnych oraz problemów w relacjach partnerskich w kontekście standardowych zachowań seksualnych.

Znajdź Specjalistę • Blog psychologicznyBlog psychoterapeutyczny

Psychologuj | Prywatność