Psychoterapia Gestalt Bełchatów

1 - 1 z 1 ofert

Moje oferty

  • Marzena Andrzejczak psychoterapeutka Gestalt
    Marzena Andrzejczak psychoterapeutka Gestalt
    170.00 PLN
    Psychoterapia Gestalt Bełchatów (Łódzkie)
    Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia. Kształcę się w Instytucie Gestalt w Krakowie (Zabierzów), posiadającym akredytację EAGT oraz EAP. Pracuję pod stałą superwizją, uczestniczę we własnej psychoterapii, regularnie biorę udział w warsz...
  • 1

Psychoterapia Gestalt jest częścią nurtu terapii humanistyczno-egzystencjalnych i cieszy się ogromnym uznaniem jako jedna z głównych szkół psychoterapii. Jej nazwa pochodzi od niemieckiego słowa "gestalt" oznaczającego "postać" lub "kształt". Filozofia terapii Gestalt opiera się przede wszystkim na wzajemnym szacunku, dialogu oraz uznaniu takich wartości jak godność drugiego człowieka i wzięcie odpowiedzialności za własne życie. Psychoterapeuta Gestalt towarzyszy klientowi w poszukiwaniu jego własnych rozwiązań aktualnie doświadczanych problemów życiowych. W terapii Gestalt podkreśla się ważność bycia świadomym, obecności w teraźniejszości i akceptacji samego siebie, co pomaga klientowi w osiągnięciu większej samoświadomości i rozwoju osobistym. Główne narzędzia służące do zmiany utrwalonych nawyków i schematów zachowania to: a) rozwijanie świadomości dotyczącej własnego życia - polega na zrozumieniu, jakie są aktualne wyzwania i możliwości w życiu klienta b) doświadczanie i wyrażanie trudnych emocji - klient jest zachęcany do wyrażania swoich emocji w bezpiecznym środowisku terapeutycznym, co pomaga mu zrozumieć i przetworzyć swoje uczucia c) nauka nowych, bardziej adaptacyjnych wzorców zachowania - klient jest wspierany w eksplorowaniu alternatywnych sposobów reagowania na sytuacje życiowe oraz w rozwijaniu zdrowszych strategii radzenia sobie.

Znajdź SpecjalistęPsychologiaPsychoterapia

Psychologuj | Prywatność