Psychiatra Szczecin

1 - 1 z 1 ofert

Moje oferty

  • Centrum Terapii PSYCHE
    Centrum Terapii PSYCHE
    220.00 PLN
    Psychiatra Szczecin (Zachodniopomorskie)
    Centrum Terapii Psyche powstało z inicjatywy doświadczonych specjalistów psychiatrii, psychologii i psychoterapii. Prowadzimy wysokospecjalistyczne poradnie, w których diagnozujemy i leczymy zaburzenia stanu psychicznego: depresje, psychozy, uzależni...
  • 1

Psychiatria to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem, zrozumieniem, zapobieganiem i leczeniem różnorodnych problemów zdrowia psychicznego, takich jak depresja, lęki, schizofrenia, zaburzenia osobowości czy uzależnienia. Psychiatra to lekarz specjalizujący się w zdrowiu psychicznym. Praca psychiatry polega na diagnozowaniu, leczeniu i prewencji chorób oraz zaburzeń psychicznych. Psychiatrzy przeprowadzają szczegółowe wywiady z pacjentami, analizując ich historie zdrowia psychicznego i fizycznego. Opierając się na tych informacjach, podejmują decyzje diagnostyczne i terapeutyczne, korzystając z różnych metod leczenia, takich jak farmakoterapia, terapia elektrowstrząsowa, psychochirurgia lub psychoterapia. Psychiatrzy w odróżnieniu od psychologów mogą przepisywać leki, przeprowadzać badania oraz udzielać porad medycznych. Psychiatria stanowi dyscyplinę łączącą badania z obszarów neuronauki, psychologii, medycyny, biologii, biochemii i farmakologii, pełniąc funkcję pośredniczącą między psychologią a neurologią. W przeciwieństwie do innych lekarzy i neurologów, psychiatrzy skupiają się na nawiązywaniu trwałej relacji z pacjentem i posługiwaniu się psychoterapią oraz innymi technikami terapeutycznymi. Ich wykształcenie opiera się na medycynie, co daje im możliwość udzielania porad medycznych, przepisywania leków oraz wykonywania badań medycznych, co odróżnia ich od psychologów. Diagnozowanie w psychiatrii opiera się na oficjalnych kryteriach diagnostycznych, takich jak DSM opracowywane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i ICD tworzone przez Światową Organizację Zdrowia. Leczenie psychiatryczne obejmuje farmakoterapię, psychoterapię oraz inne metody biologiczne, takie jak terapia elektrowstrząsowa i psychochirurgia. Może być prowadzone w szpitalu, w poradniach specjalistycznych lub w ramach terapii środowiskowej. W niektórych przypadkach, uzależnionych od przepisów prawnych, leczenie może być podjęte bez zgody pacjenta.

Znajdź Specjalistę • Blog psychologicznyBlog psychoterapeutyczny

Psychologuj | Prywatność