30/07/2023 Trendy w psychoterapii

Co to jest Gaslighting?

Gaslighting to manipulacyjna technika psychologiczna, której celem jest podważanie, dezawuowanie i zakwestionowanie rzeczywistości drugiej osoby w celu osłabienia jej poczucia pewności siebie, zdrowego rozsądku i zaufania do własnych przekonań. Osoba stosująca gaslighting dąży do wprowadzenia ofiary w stan zamieszania, niepewności i wątpliwości co do własnych myśli, uczuć i doświadczeń.

Nazwa gaslighting pochodzi od tytułu sztuki teatralnej i filmu z 1938 roku zatytułowanego Gas Light, w której główny bohater manipulował oświetleniem w domu, żeby sprawić, iż jego żona myślała, że jest szalona. Termin ten został później przeniesiony do psychologii i oznacza manipulacyjną taktykę stosowaną w relacjach interpersonalnych.

Przykłady gaslightingu

Kwestionowanie rzeczywistości

Osoba stosująca gaslighting podważa, że pewne wydarzenia lub sytuacje miały miejsce, pomimo że ofiara jest przekonana o ich prawdziwości.

Tworzenie wątpliwości

Manipulator stawia w wątpliwość zdolności i rozumienie ofiary, sugerując, że jest ona źle pamięta, myli się lub jest zbyt emocjonalna.

Marginalizowanie znaczenia informacji

Gaslighter ignoruje lub minimalizuje istotne informacje przekazywane przez ofiarę, co prowadzi do poczucia ignorancji lub niedocenienia.

Tworzenie fałszywych narracji

Manipulator konstruuje alternatywne narracje lub wyjaśnienia wydarzeń, które nie są zgodne z rzeczywistością, aby wprowadzić ofiarę w błąd.

Obarczanie winą

Osoba stosująca gaslighting zrzuci odpowiedzialność za swoje zachowanie na ofiarę, wywołując w niej poczucie winy i wstydu.

Gaslighting może być szczególnie destrukcyjny dla psychiki ofiary, ponieważ prowadzi do dezorientacji, niskiej samooceny, zwiększonego stresu i lęku, a nawet problemów z psychiką. Manipulatorzy stosujący gaslighting często wykorzystują tę technikę, aby osiągnąć kontrolę nad ofiarą, zyskać przewagę w relacji i utrwalić swoją dominującą pozycję.

Jeśli ktoś czuje się poddawany gaslightingowi lub obserwuje takie zachowania u kogoś innego, ważne jest, aby szukać wsparcia i pomocy ze strony profesjonalisty, takiego jak psycholog lub terapeuta, który może pomóc w zrozumieniu sytuacji i znalezieniu skutecznych strategii radzenia sobie z manipulacją.

Co w życiu jest najważniejsze?

Pytanie o to, co w życiu jest najważniejsze, prowadzi nas do głębokiej refleksji i próby zrozumienia sensu i istoty naszego istnienia. Odpowiedź na to pytanie może być bardzo indywidualna, ponieważ…

Przebodźcowanie

Przebodźcowanie określane również przestymulowaniem, jest rezultatem przeciążenia psychofizycznego spowodowanego nadmiarem bodźców, które docierają do organizmu. To stan nadmiernego pobudzenia, w którym układ nerwowy staje się przeciążony nadmiarem bodźców i jest…

Toksyczna komunikacja

Toksyczna komunikacja to zjawisko, które ma negatywny wpływ na relacje międzyludzkie, prowadząc do konfliktów, napięć emocjonalnych i dezintegracji społecznej. Jest to forma komunikacji, która nie tylko zakłóca zdrowe interakcje, ale…

Psycholog Warszawa | Psychoterapeuta Warszawa | Psycholog Rzeszów | Psychoterapeuta Katowice