Gestalt

Gestalt

Słowo Gestalt pochodzi z języka niemieckiego i oznacza „całość” lub „kształt”. Termin ten został wprowadzony do psychologii i terapii przez Fredericka Perlsa i jego żonę Laurę Perls. Pojęcie gestalt odnosi się do fundamentalnego konceptu tej terapii, który zakłada, że całość jest większa niż suma jej części. Terapia Gestalt opiera się na idei, że człowiek jest złożoną całością i aby zrozumieć jego doświadczenia i problemy, konieczne jest badanie i uwzględnienie tych doświadczeń jako integralnych aspektów jego osobowości. W terapii Gestalt istotne jest uświadomienie i zrozumienie różnych aspektów osobowości klienta oraz ich wzajemnych relacji. Pojęcie gestalt odzwierciedla również podejście holistyczne terapii Gestalt, …

psychoterapia chrześcijańska

Psychoterapia chrześcijańska

Psychoterapia chrześcijańska (psychoterapia katolicka) nie jest formalnie uznawanym nurtem psychoterapii. Termin ten istnieje po to aby pomóc pacjentom, dla których wiara jest istotną sferą życia, znaleźć psychoterapeutę wyznającego chrześcijaństwo. Psychoterapia chrześcijańska integruje zasady psychologii z chrześcijańskimi wartościami, przekonaniami i praktykami, wspierając zdrowie psychiczne pacjentów w kontekście ich duchowych przekonań. Terapeuci chrześcijańscy muszą spełniać te same standardy profesjonalizmu i posiadać odpowiednie wykształcenie jak wszyscy inni terapeuci, często mają zarówno wykształcenie psychologiczne, zakończone uzyskaniem certyfikaty psychoterapeuty szkolenia z psychoterapii, jak i w niektórych przypadkach wykształcenie teologiczne, co umożliwia im skuteczne wspieranie pacjentów w ich duchowych i emocjonalnych potrzebach. Każdy psycholog i psychoterapeuta …

przymierze terapeutyczne

Przymierze terapeutyczne

Przymierze terapeutyczne odnosi się do sojuszu lub porozumienia zawartego między terapeutą a klientem, które określa warunki i cele terapii oraz zasady współpracy i odnosi się do relacji i współpracy między terapeutą, a pacjentem w procesie terapeutycznym. Jest to kluczowy element efektywnej pracy terapeutycznej, który obejmuje wzajemne zrozumienie, zaufanie i wspólną pracę nad osiągnięciem celów terapeutycznych. Jak zauważa dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski – psychiatra, psychoterapeuta, psychoanalityk jungowski i superwizor, który jest konsultantem krajowym w dziedzinie psychoterapii: „Nie każda relacja jest relacją potencjalnie terapeutyczną. Profesjonalista, pracując z pacjentem, musi posiadać umiejętność utworzenia przymierza terapeutycznego, czyli relacji na określonych zasadach, które zapewniają …

Joseph Wolpe

Joseph Wolpe

Joseph Wolpe urodził się 20 kwietnia 1915 roku w Johannesburgu, w Południowej Afryce, zmarł 4 grudnia 1997 roku w Los Angeles, Kalifornia. Joseph Wolpe był wybitnym amerykańskim psychiatrą i psychoterapeutą, uznawanym za jednego z pionierów terapii behawioralnej i jednym z czołowych specjalistów w dziedzinie terapii lęków i fobii. Studiował medycynę na Uniwersytecie Witwatersrand w Johannesburgu. Następnie zdobył stopień doktora medycyny. Joseph Wolpe jest znany przede wszystkim ze swojego wkładu w rozwój terapii behawioralnej. Jego prace nad tym podejściem rozpoczęły się w latach 50. XX wieku, a jego główne osiągnięcia w tej dziedzinie obejmują opracowanie technik ekspozycji i systematycznej desensytyzacji, które …

metafory w psychoterapii

Metafora

Metafora (μεταφορά), czyli przenośnia, to środek stylistyczny, w którym zestawia się wyrazy o różnych znaczeniach, tworząc nowe wyrażenia o przenośnym sensie, takie jak „morze łez”, „serce z kamienia” czy „góra problemów”. Metafora jest więc językowym środkiem stylistycznym, który przenosi nazwę z jednej rzeczy na drugą na zasadzie analogii, tworząc nowe, symboliczne znaczenie. Metafory są powszechnie stosowane w tekstach literackich, szczególnie poetyckich, ale także w języku potocznym i publicystycznym. „Przenośnia” bywa czasami rozumiana jako szerszy termin, obejmujący zarówno metafory, jak i metonimie. Metonimia to figura retoryczna polegająca na zastąpieniu jednego wyrazu lub wyrażenia innym, które pozostaje z nim w określonym związku …

na czym polega psychoterapia

Na czym polega psychoterapia?

Istnieją dwa różne podejścia do rozumienia procesu psychoterapii: jako procesu leczenia oraz jako proces pomagania. Pierwsze z tych podejść typowe jest dla psychoanalizy i terapii poznawczo-behawioralnej i postrzega psychoterapię jako proces diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych, w którym terapeuta odgrywa rolę specjalisty identyfikującego problemy pacjenta, a następnie stosującego określone techniki terapeutyczne w celu ich rozwiązania. Drugie podejście charakterystyczne jest dla nurtu humanistyczno-egzystencjalnego, który traktuje psychoterapię jako formę wspierania i towarzyszenia pacjentowi w jego osobistym rozwoju i samorealizacji. W tym podejściu terapeuta jest bardziej przewodnikiem niż lekarzem, pomagając pacjentowi odkrywać jego własne zasoby, znaczenia i cele, oraz wspierając go w dążeniu …

teoria psychodynamiczna

Teoria psychodynamiczna

Teoria psychodynamiczna jest paradygmatem w psychologii, który zakłada, że ludzkie zachowania, emocje i myśli są silnie kształtowane przez nieświadome procesy psychiczne oraz wczesne doświadczenia życiowe. Wywodzi się z prac Zygmunta Freuda, który wprowadził koncepcje takie jak id, ego i superego, a także mechanizmy obronne i rozwój psychoseksualny. W późniejszych latach teoria była rozwijana przez innych psychoanalityków, takich jak Carl Jung, Alfred Adler, Melanie Klein i Donald Winnicott, którzy wprowadzili swoje własne modyfikacje i rozszerzenia. Główne założenia teorii psychodynamicznej Zygmunta Freuda Terapia psychodynamiczna jest podejściem terapeutycznym opartym na teorii psychodynamicznej, która zakłada, że wiele naszych przeżyć, myśli i zachowań jest determinowanych …

Donald Winnicott

Donald Winnicott

Donald Woods Winnicott urodził się 7 kwietnia 1896 roku w Plymouth w Anglii. Był wybitnym brytyjskim pediatrą, psychoanalitykiem i psychoterapeutą dziecięcym. Jego prace i teorie miały ogromny wpływ na rozwój psychologii i psychoanalizy dziecięcej. Podczas I wojny światowej Winnicott służył jako chirurg w Royal Navy. Po wojnie wrócił do nauki i ukończył studia medyczne na University of Cambridge, a następnie specjalizował się w pediatrii na St Bartholomew’s Hospital Medical College w Londynie. Specjalizował się w pediatrii, co pozwoliło mu nawiązać bliski kontakt z dziećmi i ich rodzicami, co stało się fundamentem jego późniejszych prac teoretycznych. Jako młody lekarz zainteresował się …

definicja psychoterapii

Definicja psychoterapii

Termin „psychoterapia” pochodzi z języka greckiego i składa się z dwóch elementów: „psyche” (ψυχή), oznaczającego „duszę” lub „umysł”, oraz „therapeia” (θεραπεία), co oznacza „leczenie” lub „terapię”. Zatem definicja psychoterapii zgodnie z tym jak rozumieli ją starożytni dosłownie oznacza „leczenie duszy” lub „terapię umysłu”. Definicji psychoterapii jest wiele, co wynika z braku jednej ogólnie przyjętej teorii w tej dziedzinie. Każde podejście terapeutyczne posiada własną teorię osobowości, różne rozumienie powstawania zaburzeń oraz inne cele terapeutyczne, treści i techniki pracy. Psychoterapia jako dziedzina naukowa jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy o charakterze empirycznym i jak również obszarem jej praktycznego stosowania, a jako praktyka jest leczniczym …

cele psychoterapii

Cele psychoterapii

Psychoterapia to proces terapeutyczny, w którym wykwalifikowany psychoterapeuta będący często psychologiem lub psychiatrą, prowadzi sesje terapeutyczne z klientem w celu leczenia jego problemów emocjonalnych, psychicznych lub behawioralnych. Podczas tych sesji terapeuta wykorzystuje różne techniki i metody bazujące na rozmowie terapeutycznej, aby pomóc klientowi lepiej zrozumieć siebie, rozwiązać problemy i osiągnąć poprawę w jego funkcjonowaniu psychicznym i emocjonalnym. Psychoterapia jest zalecana gdy klient pragnie dokonać zmian w postawach wobec siebie i otoczenia, poprawić relacje interpersonalne, polepszyć umiejętności przystosowawcze, osłabić występowanie pewnych objawów, poprawić funkcjonowanie społeczne oraz zwiększyć zdolność radzenia sobie z trudnościami. Osiągnięcie tych efektów zależy od dostosowania terapii do indywidualnych …