terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT – cognitive-behavioral therapy) to rodzaj terapii psychologicznej, który skupia się na zmianie myśli, emocji i zachowań, które powodują problemy zdrowotne i emocjonalne. CBT opiera się na założeniu, że negatywne myśli, objawy psychologiczne, nieprawidłowe zachowania i emocje wpływają na nasze emocje i zdrowie, a poprzez zmianę sposobu myślenia i zachowania, można osiągnąć poprawę zdrowia psychicznego. Celem terapii jest poprawa jakości życia pacjenta poprzez zmianę sposobu myślenia i zachowania. Podstawowe cechy terapii to: współpraca między terapeutą i pacjentem, skupienie na teraźniejszości, ograniczenie czasowe i stosowanie odpowiednich technik. Skuteczność terapii jest oceniana podobnie jak w przypadku farmakoterapii, w opierających się …

trendy w psychoterapii

Trendy w psychoterapii

Psychoterapia stale ewoluuje, dostosowując się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa, postępu technologicznego i nowych odkryć w dziedzinie psychologii. Poniżej znajduje się zestawienie najnowszych trendów w psychoterapii. Terapia online i teleterapia Rozwój technologii sprawił, że psychoterapia online stała się popularnym rozwiązaniem dla wielu osób. Teleterapia umożliwia dostęp do wsparcia psychologicznego z dowolnego miejsca, co eliminuje bariery związane z lokalizacją. Platformy wideokonferencyjne umożliwiają pacjentom regularne sesje z terapeutami, co jest szczególnie korzystne w sytuacjach, gdy dostęp do tradycyjnych gabinetów jest utrudniony. Terapia krótkoterminowa i skoncentrowana na rozwiązaniach Współczesne życie charakteryzuje się szybkością i natłokiem informacji, co wpływa na oczekiwania pacjentów wobec terapii. …

ustawa o zawodzie psychoterapeuty

Ustawa o zawodzie psychoterapeuty

W dniu 1 września 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, która jednocześnie nowelizuje Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. Ustawa ta wejdzie w życie  1 stycznia 2024 r. i będzie regulowała warunki i zasady wykonywania niektórych zawodów medycznych, w tym wykonywania psychoterapii w publicznej służbie zdrowia. Jedną z konsekwencji wejścia w życie tej ustawy będzie legalizacja oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonego metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodami: terapii humanistyczno-doświadczeniowej (np. terapia Gestalt), integracyjnej, poznawczo-behawioralnej, psychoanalitycznej, psychodynamicznej lub systemowej. Według Polskiej Rady Psychoterapii, która jest …

przeciwwarunkowanie

Przeciwwarunkowanie

Przeciwwarunkowanie to termin używany w kontekście psychoterapii, zwłaszcza w terapii poznawczo-behawioralnej, odnoszący się do techniki terapeutycznej znanej jako warunkowanie odwrotne. Technika ta polega na zastąpieniu negatywnych myśli i reakcji, pozytywnymi lub bardziej konstruktywnymi odpowiednikami. Przeciwwarunkowanie to proces, w którym próbuje się zastąpić reakcję emocjonalną, która jest powiązana z pewnym bodźcem, inną reakcją emocjonalną, która jest z nią niezgodna. Na przykład, jeśli ktoś odczuwa lęk w obecności pająka, celem przeciwwarunkowania może być zastąpienie tego lęku – relaksacją. Metoda ta stanowi podstawę procedur terapeutycznych, takich jak systematyczna desensytyzacja i terapia awersyjna. Podczas warunkowania odwrotnego klient jest zachęcany do identyfikowania negatywnych myśli, przekonań …

terapia psychoanalityczna

Terapia psychoanalityczna

Terapia psychoanalityczna to długoterminowa forma leczenia psychologicznego, opierająca się na regularnych sesjach, gdzie pacjent swobodnie mówi o swoich myślach i snach. Terapia ta skupia się na pracy z wcześniejszymi deficytami rozwojowymi i traumami, dążąc do głębszego zrozumienia siebie poprzez interpretacje i wglądy. Według teorii psychoanalitycznej źródłem problemów psychicznych jest specyficzna interakcja wrodzonych predyspozycji dziecka z wpływami jego najbliższego otoczenia. Stany psychiczne, które są trudne lub niemożliwe do zniesienia, często związane z uczuciami takimi jak lęk, poczucie winy, bezradność czy złość, są tłumione przez różne mechanizmy obronne, takie jak wyparcie, zaprzeczenie czy identyfikacja projekcyjna. Ten proces objawia się różnymi symptomami. Terapeuta …

Zygmunt Freud

Zygmunt Freud

Zygmunt Freud (1856-1939) był wiedeńskim neurologiem i psychiatrą, który stworzył psychoanalizę. Ta metoda badania i leczenia zajmowała się odkrywaniem oraz analizowaniem ukrytych motywacji i konfliktów wewnętrznych. Jej początki można datować na rok 1895, kiedy to opublikowano Studia nad histerią. Wspólnie z Josefem Breurem, Freud opisał tam przypadki 18 pacjentów, u których występowanie histerii było związane z traumami seksualnymi z dzieciństwa. W przeszłości psychiatria opierała się na różnych formach perswazji, sugestii oraz hipnozy, ale teoria psychoanalityczna przyniosła nowe podejście. Freud porównał terapię hipnotyczną z psychoanalizą, mówiąc, że terapia hipnotyczna stara się zakryć i zatuszować problemy, podczas gdy terapia analityczna dąży do …

hoovering

Hoovering

Hoovering jest strategią stosowaną przez narcystyczne jednostki w celu przyciągnięcia z powrotem swoich byłych partnerów lub ofiar, którzy wcześniej zerwali kontakt lub odeszli od nich. Narcyzm jest zaburzeniem osobowości charakteryzującym się egocentryzmem, nadmiernym poczuciem własnej ważności oraz brakiem empatii wobec innych. Jednym z fascynujących aspektów narcyzmu jest zjawisko znane jako „hoovering”. W tym artykule przeanalizujemy hoovering w kontekście narcyzmu, jego mechanizmy, konsekwencje oraz sposób, w jaki można się przed nim obronić. Zanim zagłębimy się w temat hooveringu, warto zrozumieć, czym jest narcyzm. Narcyzm to osobowość, w której jednostka ma nadmierne poczucie własnej ważności, wyolbrzymia swoje osiągnięcia, brak empatii i zwykle …

Melanie Klein

Melanie Klein

Melanie Klein (1882-1960) była brytyjską psycholożką i psychoanalityczką, której badania skupiały się na wczesnym rozwoju dziecka. Jej teoria relacji z obiektem opisuje, że w dzieciństwie tworzymy sobie pewne pojęcie o otaczającym nas świecie, w tym o naszych związkach z innymi ludźmi. Te wewnętrzne reprezentacje różnych aspektów tych relacji nazywane są obiektami wewnętrznymi. Obiekty te powstają na podstawie naszych doświadczeń z istotnymi dla nas osobami i wpływają na to, jak postrzegamy samych siebie oraz jakie oczekiwania mamy wobec innych ludzi. W kontekście terapii, pacjent nie przenosi swoich uczuć i postaw wobec rzeczywistych osób na terapeutę, ale raczej projektuje je na wewnętrzne …

podmiot w psychoanalizie

Podmiot w psychoanalizie

Geneza podmiotu w koncepcji Lacana w ujęciu psychoanalitycznym W sposób krytyczny do kartezjańskiej koncepcji człowieka ustosunkowała się teoria psychoanalityczna. Jak pisze Bakke: „Psychoanaliza (…) definitywnie zerwała z kartezjańskim przekonaniem o dualizmie duszy i ciała na rzecz swoistego zjednoczenia, gdyż człowiek odtąd stał się istotą przede wszystkim cielesną, której psychika pozostaje w ścisłym związku z ciałem, zarówno we wczesnym okresie kształtowania podmiotowości, jak i później. Można więc powiedzieć za Naomi R. Goldenberg, że psychoanaliza jest „myśleniem przez ciało””1. Agata Jakubowska na kanwie rozważań o kobiecie i jej cielesności zauważa, że charakterystycznym dla kultury zachodu było funkcjonowanie ciała w dualistycznym schemacie oraz …

terapia poznawcza

Terapia poznawcza

Terapia poznawcza opiera się na założeniu, że można zmieniać negatywne i zniekształcone przekonania oraz sposoby myślenia, co może poprawić emocjonalne samopoczucie i zachowanie pacjenta. Terapeuci pomagają klientom zrozumieć, jak nadają znaczenie swoim doświadczeniom i jak te znaczenia wpływają na ich reakcje. Według psychologii poznawczej zespoły objawów to konsekwencja poznawczej specyficzności i poznawczej podatności, które pozostają we wzajemnych związkach. Terapia poznawcza jest szeroko stosowanym podejściem w psychoterapii i jest skuteczną metodą leczenia wielu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk czy PTSD. Pomaga klientom osiągnąć większą samoświadomość i umiejętność kontrolowania swoich myśli, emocji i zachowań. Założenia ogólne o determinantach zachowania Terapia poznawcza …