hoovering

Hoovering jest strategią stosowaną przez narcystyczne jednostki w celu przyciągnięcia z powrotem swoich byłych partnerów lub ofiar, którzy wcześniej zerwali kontakt lub odeszli od nich. Narcyzm jest zaburzeniem osobowości charakteryzującym się egocentryzmem, nadmiernym poczuciem własnej ważności oraz brakiem empatii wobec innych. Jednym z fascynujących aspektów narcyzmu jest zjawisko znane jako „hoovering”. W tym artykule przeanalizujemy hoovering w kontekście narcyzmu, jego mechanizmy, konsekwencje oraz sposób, w jaki można się przed nim obronić.

Zanim zagłębimy się w temat hooveringu, warto zrozumieć, czym jest narcyzm. Narcyzm to osobowość, w której jednostka ma nadmierne poczucie własnej ważności, wyolbrzymia swoje osiągnięcia, brak empatii i zwykle jest niezdolna do prawdziwego zrozumienia uczuć innych ludzi. Osoba narcystyczna często pragnie uznania i uwielbienia, a także manipuluje innymi, aby osiągnąć swoje cele.

Hoovering w narcyzmie

Hoovering to manipulacyjna strategia używana przez narcystów w celu odzyskania kontroli nad osobami, które wcześniej odeszły od nich lub zerwały kontakt. Nazwa „hoovering” pochodzi z jezyka angielskiego i oznacza wciąganie, wessanie. Jest więc metaforą sugerującą, że narcyz próbuje „wysysać” ofiarę z powrotem do swojego życia. Hoovering może przybierać wiele form.

Kontaktowanie się po dłuższej przerwie

Narcyz nagle wysyła wiadomości, maile lub dzwoni po dłuższym okresie milczenia, często wybierając chwile, kiedy ofiara jest szczególnie wrażliwa lub potrzebuje wsparcia.

Obietnice zmiany

Narcyz może obiecywać zmianę, lepsze zachowanie i poprawę relacji, aby przekonać ofiarę do powrotu.

Wysyłanie prezentów lub listów miłosnych

Narcyz może próbować przekonać ofiarę, że jest szczerze zaangażowany w ich związek, wysyłając prezenty, listy miłosne lub inne wyrazu troski.

Manipulacja emocjonalna

Narcyz może próbować wywołać w ofierze poczucie winy, strachu lub tęsknoty, aby ją przekonać.

Na czym polega hoovering?

Hoovering jest skomplikowanym procesem, który opiera się na manipulacji emocjonalnej i psychologicznej. Oto niektóre z głównych mechanizmów, które działają w hooveringu.

Manipulowanie emocjami

Narcyz może próbować wywołać u ofiary skrajne emocje, takie jak strach, tęsknota czy poczucie winy, aby sprawić, że ofiara poczuje się zobowiązana do powrotu.

Zmienna wzmocnienia

Narcyz może używać wzmocnień pozytywnych (np. obietnic lepszej przyszłości) i negatywnych (np. groźby lub manipulacje) w celu manipulacji ofiarą.

Udawanie zmiany

Narcyz może udawać, że jest gotów do zmiany i poprawy, aby przekonać ofiarę, że związek będzie teraz inny.

Kontrola i dominacja

Hoovering ma na celu przywrócenie kontroli narcyza nad ofiarą. To próba przywrócenia władzy i manipulacji sytuacją.

Skutki hooveringu

Hoovering może mieć szkodliwe konsekwencje zarówno dla narcyza, jak i dla ofiary:

Dla narcyza

W dłuższej perspektywie hoovering może prowadzić do jeszcze większej izolacji narcysty, gdy ofiara ostatecznie uświadamia sobie manipulacyjne taktyki. Może to również utrwalać narcystyczną osobowość, utrudniając zmianę.

Dla ofiary

Hoovering może prowadzić do dalszej manipulacji i wykorzystania. Ofiara może czuć się zagubiona, sfrustrowana i poddana presji.

Jak obronić się przed hooveringiem?

Obrona przed hooveringiem może być trudna, ale istnieją sposoby, aby chronić się przed manipulacją narcystyczną.

Uświadomienie sobie sytuacji

Rozpoznajcie hoovering, gdy się zdarzy, i zdajcie sobie sprawę, że to manipulacja.

Utrzymywanie granic

Ustalcie jasne granice i trzymajcie się ich. Nie dajcie się przekonać do powrotu bez uprzedniej refleksji.

Wsparcie od osób trzecich

Rozmawiajcie z zaufanymi przyjaciółmi lub terapeutą, aby uzyskać wsparcie i perspektywę na sytuację.

Skupienie się na samorozwoju

Skoncentrujcie się na własnym samorozwoju i dobrej kondycji psychicznej.

Hoovering to złożona i manipulacyjna strategia narcystyczna, która może prowadzić do poważnych konsekwencji. Rozumienie tych mechanizmów i umiejętność obrony się przed nimi może pomóc w ochronie przed manipulacją narcystyczną i utrzymaniu zdrowych granic w relacjach.

Ocena 5/5 - (1 głosów)

Znajdź psychologa lub psychoterapeutę w serwisie Psychologuj.pl