terapia behawioralna

Terapia behawioralna

Terapeuci behawioralni uważają, że objawy zaburzeń są wynikiem nabytych nawyków i dlatego korzystają z metod opierających się na zasadach uczenia się. Terapia behawioralna jest ugruntowana na solidnych podstawach naukowych i wynikach wielu badań nad procesami uczenia się. Wyróżnia się swoją skutecznością, dostosowaniem technik do konkretnych zaburzeń czy problemów w funkcjonowaniu oraz stosunkowo krótkim czasem trwania. Można ją wykorzystać nie tylko do zmieniania problematycznych zachowań, ale także do poprawy jakości w życiu prywatnym oraz zawodowym. Etapy w procesie terapii behawioralnej Proces terapii behawioralnej obejmuje kilka kluczowych etapów, które pomagają pacjentowi rozpoznać, zrozumieć i zmieniać nieadaptacyjne nawyki i zachowania. Etap diagnostyczny: Identyfikacja …

psychoanaliza

Teoria psychoanalityczna

Psychoanaliza to jedna z najważniejszych szkół psychologicznych, która skupia się na badaniu nieświadomych procesów psychicznych i konfliktów, które wpływają na rozwój osobowości i psychopatologię. Psychoanaliza polega na: ujawnianiu przez pacjenta pozytywnych i negatywnych przeniesień wobec analityka dzięki regresji wywołanej wystarczająco wstrzemięźliwości i neutralna pozycja z jednej strony i zapowiedzią zaspokojenia z drugiej usuwaniu przeniesień i zmniejszaniu oporu przed przeniesieniem dzięki wglądowi  za pomocą parafrazy, interpretacji i konfrontacji Dwa najistotniejsze zjawiska w psychoanalizie to: wielkość przeniesienia wielkość oporu przed/w przeniesieniu Psychopatologia nerwic Wyparcie konfliktu w okresie edypalnym oznacza, że jednostka stara się zapomnieć lub wyprzeć trudny konflikt między jej popędami (np. …

interpelacja psychoterapia

Interpelacja w sprawie regulacji dotyczącej usług psychoterapeutycznych

Interpelacja nr 43433 do ministra zdrowia w sprawie regulacji dotyczącej usług psychoterapeutycznych – ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o niektórych zawodach medycznych   Zgłaszający: Joanna Jaśkowiak Data wpływu: 01-08-2023   Szanowny Panie Ministrze, uregulowanie usług psychoterapeutycznych w Polsce jest istotnym i potrzebnym działaniem, jednak rozwiązania regulujące usługi psychoterapeutyczne w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji z psychoterapii, powinny być oparte na merytorycznych przesłankach i wynikać z regulacji wszystkich usług psychologicznych, czyli zawodu psychologa. W ustawie o niektórych zawodach medycznych zamierza się wprowadzić przepis zmieniający ustawę o ochronie zdrowia psychicznego poprzez zdefiniowanie psychoterapii – wyrażając się w skrócie – jako …

psychoterapia petycja

PSYCHOTERAPIA jako specjalizacja dla psychologów i lekarzy psychiatrów!

Petycja z dnia 2022-11-24 Uważamy, iż psychoterapia (inaczej: terapia psychologiczna) jako specjalistyczna forma leczenia za pomocą oddziaływań psychologicznych powinna zostać prawnie uporządkowana przynajmniej w obszarze ochrony zdrowia. W związku z tym powinna stanowić ścieżkę rozwoju dla zawodów mających podstawy w tym zakresie, tj. dla psychologów oraz lekarzy psychiatrów. W ramach uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (nr 1416) postulujemy: 1. Wprowadzenie specjalizacji pod nazwą „PSYCHOTERAPIA KLINICZNA.” 2. Wprowadzenie tytułu „SPECJALISTA W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII KLINICZNEJ.” 3. Umożliwienie specjalizowania się w psychoterapii PSYCHOLOGOM oraz LEKARZOM z UKOŃCZONĄ SPECJALIZACJĄ II° W PSYCHIATRII lub PSYCHIATRII DZIECI I …

proces psychoterapii

Proces psychoterapii

Psychoterapia to złożony proces, który ma na celu pomoc pacjentom w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, psychicznymi i behawioralnymi. Proces terapeutyczny składa się z kilku etapów, z których każdy ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów terapeutycznych. Proces psychoterapii jest złożony i wymaga zaangażowania zarówno ze strony klienta, jak i terapeuty. Każdy z etapów ma swoje specyficzne cele i zadania, które prowadzą do ostatecznego celu terapii – poprawy zdrowia psychicznego i jakości życia klienta. Kluczowe znaczenie ma tu budowanie relacji terapeutycznej, jasne formułowanie problemów i celów, odpowiedni dobór metod terapeutycznych oraz utrwalanie pozytywnych zmian. Dzięki strukturze i planowaniu, psychoterapia może przynieść …

Model Prochaski i Di Clemente

Model Prochaski i Di Clemente

Model zmiany zachowań Prochaski i Di Clemente Jednym z modeli w ramach podejścia transteoretycznego jest model zmiany zachowań opracowany przez Jamesa Prochaskę i Carlo DiClemente w latach 80. XX wieku. Model ten opisuje proces zmiany zachowań i nawyków jako sekwencję etapów, które osoba przechodzi w drodze do uzyskania trwałej zmiany. Model Prochaski i DiClemente skupia się na zmianach zachowań związanych z uzależnieniami, ale może być stosowany w kontekście wielu innych problemów behawioralnych. Model ten składa się z czterech głównych etapów. Prekontemplacja problemu W tym etapie osoba nie jest świadoma, że istnieje problem z jej zachowaniem lub nie ma motywacji do …

systemy terapeutyczne

Nurty terapeutyczne

Psychoterapia jest obszerną dziedziną praktyki leczniczej wywodzącej się z psychologii klinicznej. Polega na leczeniu i poprawie zdrowia psychicznego pacjentów poprzez rozmowę i interakcję z terapeutą. Istnieje wiele różnych podejść terapeutycznych, z których każde ma swoje własne założenia teoretyczne, metody i cele. Poniżej przedstawiamy systemy terapeutyczne – definicje i główne cechy najważniejszych podejść terapeutycznych: psychoanalizy, terapii relacji z obiektem, behawioryzmu, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii fenomenologicznej i humanistycznej, oraz terapii systemowych indywidualnych i rodzinnych. Systemy terapeutyczne wywodzące się z określonego paradygmatu Psychoanaliza klasyczna i współczesna terapia relacji z obiektem Psychoanaliza to klasyczna forma terapii, stworzona przez Zygmunta Freuda. Centralnym założeniem psychoanalizy jest to, …

analiza egzystencjalna

Analiza egzystencjalna

Analiza egzystencjalna to podejście psychologiczne i filozoficzne, które skupia się na badaniu ludzkiej egzystencji, istnieniu i znaczeniu życia. Została rozwinięta głównie przez filozofów takich jak Jean-Paul Sartre, Albert Camus i Martin Heidegger oraz psychoterapeutów Yaloma i Frankla. Kluczowe elementy analizy egzystencjalnej Wolność i odpowiedzialność Analiza egzystencjalna podkreśla, że ludzie mają wolność wyboru i są odpowiedzialni za swoje decyzje i działania. To oznacza, że muszą się zetknąć z trudnościami i konsekwencjami swoich wyborów. Znaczenie życia Analiza egzystencjalna zajmuje się pytaniem o sens życia. Badacze tego nurtu eksplorują, jak ludzie nadają sens swojemu istnieniu i jakie wartości są dla nich istotne. Samotność …

jak żyć z narcyzem

Jak żyć z narcyzem?

Życie z osobą cierpiącą na zaburzenie narcystyczne może być wyzwaniem i trudnym doświadczeniem. Narcyz to osoba, która ma silne potrzeby związane z uzyskiwaniem uznania, uwagi i podziwu innych, a także wykazuje brak empatii wobec innych oraz skłonność do manipulacji i wykorzystywania innych dla własnych korzyści. Związek lub relacja z narcyzem może wywoływać frustrację, poczucie beznadziei i utratę poczucia własnej wartości. Jak żyć z narcyzem? Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w radzeniu sobie z taką osobą. Ustal granice Warto wypracować zdrowe granice i konsekwentnie ich przestrzegać w relacji z narcyzem. Postaraj się nie poddawać presji, manipulacjom czy emocjonalnym szantażom. Dbaj …

gaslighting

Gaslighting

Gaslighting to manipulacyjna technika psychologiczna, której celem jest podważanie, dezawuowanie i zakwestionowanie rzeczywistości drugiej osoby w celu osłabienia jej poczucia pewności siebie, zdrowego rozsądku i zaufania do własnych przekonań. Osoba stosująca gaslighting dąży do wprowadzenia ofiary w stan zmieszania, niepewności i wątpliwości co do własnych myśli, uczuć i doświadczeń. Gaslighting w praktyce sprowadza się do wywołania sytuacji w której jedna osoba lub grupa ludzi przekonuje inną osobę, że jej percepcja rzeczywistości jest błędna, co prowadzi do dezorientacji, wątpliwości w siebie i utraty poczucia własnej tożsamości. Co to jest gaslighting? Nazwa gaslighting pochodzi od tytułu sztuki teatralnej i filmu z 1938 …