Skala stresu

skala stresu

Skala stresu to narzędzie służące do pomiaru poziomu stresu doświadczanego przez jednostkę w określonym czasie. Jedną z najczęściej stosowanych skal stresu jest skala oceny wydarzeń życiowych opracowana przez Holmesa i Rahe. Ta skala oceny stresu zawiera listę najbardziej stresujących wydarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, zmiana pracy itp., które mogą być przyczyną stresu, a osoba ocenia swoje doświadczenia w oparciu o przypisane im punkty.

Najbardziej stresujące sytuacje w życiu

Psychiatrzy Holmes i Rahe opracowali listę 44 najbardziej stresujących sytuacji życiowych, przypisując każdemu zdarzeniu określoną liczbę jednostek stresowych. Lista ta bazuje na pojęciu stresora, na którym opiera się ogłoszona przez nich w 1967 roku alternatywna koncepcja stresu. Ich badania sugerują silną zależność między łączną siłą stresorów, a ryzykiem zachorowania na poważną chorobę.  Ta skala stresu stanowi narzędzie pomocne w ocenie ryzyka i rozpoznawaniu wpływu stresu na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostki.

Skala stresu wg Thomasa Holmesa i Richarda Rahe

Holmes i Rahe ustalili istotną statystycznie zależność między siłą stresora, a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę. Każdemu zdarzeniu przypisali konkretną ilość jednostek stresowych. Według ich ustaleń, gdy łączna siła stresorów wynosi od 150 do 199 punktów, prawdopodobieństwo zachorowania na poważną chorobę w ciągu 2 lat wynosi 37%. Według ich ustaleń, gdy łączna siła stresorów wynosi od 200 do 300 punktów, prawdopodobieństwo zachorowania na poważną chorobę w ciągu 2 lat wynosi 51 proc., a gdy przekracza 300 punktów, prawdopodobieństwo zachorowania w ciągu 2 kolejnych lat wzrasta do 79%. Te ustalenia ilustrują istotność wpływu stresu na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostki.

Najbardziej stresujące wydarzenia w życiu według Holmesa i Raha

Śmierć współmałżonka 100
Rozwód 73
Separacja lub rozstanie 65
Pobyt w więzieniu 63
Śmierć bliskiego członka rodziny 63
Ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała 53
Ślub 50
Zwolnienie z pracy/bezrobocie 50
Pojednanie z małżonkiem 45
Przejście na emeryturę 45
Znacząca zmiana stanu zdrowia lub zachowania członka rodziny 44
Ciąża 40
Problemy seksualne 39
Pojawienie się nowego członka rodziny 39
Poważna zmiana w pracy lub reorganizacja firmy 39
Zmiana statusu finansowego 38
Śmierć przyjaciela 37
Zmiana stanowiska pracy 36
Konflikty w rodzinie 35
Wysoki kredyt lub poważne obciążenie hipoteki 31
Problemy z hipoteką/odmowa kredytu 30
Napad, kradzież, włamanie 30
Awans w pracy lub degradacja stanowiska 29
Syn/córka opuszcza dom rodzinny 29
Kłopoty z teściową lub teściem 29
Wybitne osiągnięcia osobiste 28
Podjęcie lub utrata pracy przez współmałżonka 26
Rozpoczęcie lub zakończenie nauki 26
Znacząca zmiana warunków życia 25
Znacząca zmiana nawyków 24
Kłopoty z szefem 23
Zmiana godzin lub warunków pracy 20
Zmiana miejsca zamieszkania 20
Zmiana szkoły 20
Znacząca zmiana dotychczasowych rozrywek 19
Znacząca zmiana aktywności religijnych 19
Znacząca zmiana kontaktów towarzyskich 18
Niewielka pożyczka 18
Znacząca zmiana przyzwyczajeń dotyczących snu 16
Znacząca zmiana dotycząca kontaktów z rodziną 15
Znacząca zmiana sposobu odżywiania się 15
Urlop 13
Święta spędzone z rodziną 12
Niewielkie wykroczenie prawne 11

Ocena 5/5 - (1 głosów)