Nurt psychodynamiczny

nurt psychodynamiczny

Nurt psychodynamiczny w psychoterapii to podejście terapeutyczne, które skupia się na analizie nieświadomych procesów psychicznych. Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć, jak doświadczenia z przeszłości wpływają na jego obecne zachowania i emocje. Podczas terapii pacjent odkrywa ukryte lub nieuświadomione motywacje i uczucia, które wpływają na jego życie codzienne. Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym koncentruje się na badaniu i zrozumieniu wewnętrznego świata pacjenta, takiego jak jego fantazje, marzenia senne, obawy, nadzieje, impulsy, pragnienia, obrazy Ja, spostrzeżenia na temat innych osób oraz psychiczne reakcje na objawy.

Podstawowym założeniem psychoterapii w nurcie psychodynamicznym jest to, że jednostka kształtuje swoją osobowość w wyniku wpływu procesów nieświadomych. Terapia opiera się na założeniu, że problemy emocjonalne, takie jak lęki, depresja, problemy z relacjami, wynikają z konfliktów i traum z przeszłości, które są przechowywane w nieświadomości. Niedopuszczone treści psychiczne, które uległy ocenzurowaniu i wyparciu, stanowią ważny obszar pracy terapeutycznej, ponieważ przyczyniają się do powstawania problemów emocjonalnych i zachowań. Terapeuta skupia się także na przeszłości pacjenta i roli, jaką odgrywa w formowaniu osobowości dorosłej. Ważnym konceptem w psychoterapii psychodynamicznej jest przeniesienie, w którym pacjent przeżywa terapeutę jak ważną osobę z przeszłości, przypisując mu cechy i doświadczenia, które stają się bogatym materiałem do pracy nad przeszłością i związkami pacjenta. Przeciwprzeniesienie to reakcja emocjonalna terapeuty na pacjenta, podczas gdy opór to tendencja pacjenta do zachowania status quo i stawianie oporu wobec zmian proponowanych przez terapeutę.

Na czym polega terapia w nurcie psychodynamicznym?

Terapeuta pomaga pacjentowi w odkryciu tych konfliktów i traum poprzez rozmowę i analizę snów. Proces ten wymaga czasu i cierpliwości, ale może prowadzić do trwałych zmian w osobowości i sposobie radzenia sobie z trudnościami. Psychoterapia psychodynamiczna jest stosowana w leczeniu szeregu zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych, takich jak zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia somatyczne i wiele innych.

Nurt psychodynamiczny wywodzi się z teorii psychoanalitycznej, która zakłada, że ​​zjawiska umysłowe wynikają z konfliktów. Konflikt z kolei wynika z działania nieświadomości, która jednocześnie domaga się ujścia, a także działa siły przeciwstawne, by zapobiec ujawnieniu konfliktu. Obszary nieświadomości obejmują pragnienie i obronę przed tym pragnieniem, różne elementy o odmiennych cechach i priorytetach oraz impuls przeciwny do wymogów rzeczywistości zewnętrznej.

Terapia w nurcie psychodynamicznym skupia się również na pojęciu deficytu, często obserwowanym u pacjentów z brakiem wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa. Prawdopodobnie zdarzyło się coś w okresie rozwoju, co wpłynęło na osłabienie określonych struktur psychicznych. To brak wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa może być cechą charakterystyczną dla pacjentów oczekujących leczenia psychodynamicznego.

Twoja ocena