therian

Termin therian odnosi się do osoby, która całkowicie lub częściowo identyfikuje się umysłowo bądź duchowo z określonym zwierzęciem lub gatunkiem zwierzęcia. Therianie mają świadomość, że fizycznie są ludźmi. Therianizm łączony jest z subkulturami związanymi z koncepcjami identyfikacji ze zwierzętami, które zakładają, że dana osoba posiada duchową lub psychiczną więź z pewnym zwierzęciem. Therian często wierzy, że w poprzednim życiu był zwierzęciem, łączy się więc z wiarą w reinkarnację, lub, że urodził się w ciele człowieka przez pomyłkę, a jego prawdziwe miejsce jest w ciele tego konkretnego zwierzęcia. Bycie therianem oznacza więc niematerialne odczuwanie się jako rzeczywiste, żyjące na ziemi zwierzę.

Kim są therianie?

Osoby definiujące się jako therianie często opisują swoje doświadczenia jako odczucia, że są częściowo lub całkowicie zwierzęciem wewnątrz ludzkiego ciała. Nie jest to tożsame z tworzeniem postaci antropomorficznych zwierząt w celach rozrywki i zabawy. Osoby określające się mianem therian doświadczają silnego przekonania, że ich tożsamość jest związana z określonym gatunkiem zwierzęcia. Często opisują się jako posiadające cechy lub ducha tego zwierzęcia.

Therianizm

Therianizm nie jest naukowo uznawany jako stan psychiczny lub medyczny. To jest bardziej kwestia określania własnej tożsamości, która może przybierać w społeczeństwie bardzo różne formy. Osoby identyfikujące się jako therianie często łączą się w społecznościach online i mają swoje własne zwyczaje, rytuały i wierzenia związane z ich zwierzęcą identyfikacją. Therianizm to kulturowe zjawisko, w którym osoba identyfikuje się jako istota nie-ludzka, często jako zwierzę. Therianizm to bardziej osobista identyfikacja, która może być traktowana bardzo poważnie przez osoby, które ją deklarują. Therianizm jest często postrzegany jako forma identyfikacji z wyobrażeniem o zwierzęciu, co różni się od dysfunkcji rozwojowych.

Theriotyp

Konkretne zwierzę z którym identyfikuje się therian określane jest jako theriotyp.  Therian może posiadać wiele theriotypów, co z kolei określane jest jako polytherianizm – osoba identyfikuje się jako różne zwierzęce istoty z uwagi na wspólne cechy. Termin „shift” lub „shifting” w kontekście therian odnosi się do zjawiska, w którym therian doświadcza chwilowego poczucia większego kontaktu ze swoim theriotypem.

Therian gear

Wyrażenie „therian gear” odnosi się do wszelkich akcesoriów, które therianie wykorzystują w celu upodobnienia się do swojego theriotypu. Termin ten może obejmować różnorodne przedmioty, ubrania, ozdoby lub inne elementy, które pomagają jednostkom therian w wyrażeniu swojej tożsamości i utożsamianiu się z konkretnym zwierzęciem, które uważają za swoje theriotypowe „ja”. To często może być elementem samoidentyfikacji i ekspresji ich duchowego lub umysłowego związku z danym zwierzęciem.

Dysforia gatunkowa, a therianie

Dysforia gatunkowa to zjawisko, które obejmuje elementy dysforii, czasem związane z dysmorfofobią. Polega ona na przekonaniu danej osoby, że jej ciało należy do niewłaściwego gatunku. To doświadczenie obejmuje zarówno elementy dysforii, czyli ogólnego niezadowolenia z własnego ciała, jak i dysmorfofobii, czyli przekonania o nieprawidłowości w wyglądzie ciała. W przypadku dysforii gatunkowej, centralnym aspektem jest przekonanie o przynależności do innego gatunku niż ten, do którego fizycznie się należy. Dysforia gatunkowa jest terminem nieformalnie używanym w literaturze psychologicznej, często jednak łączonym ze środowiskiem thetian i otherkinów. Jednym z przejawów dysforii gatunkowej może być odczuwanie nadliczbowych, nieistniejących kończyn, takich jak pazury lub skrzydła w połączeniu z uczuciem identyfikowania się jako zwierzę lub inną istotę „uwięzioną” w ludzkim ciele. Jest to cecha dystynktywna, odróżniająca dysforię gatunkową od likantropii, której kliniczna charakterystyka polega na tym, że pacjent wierzy, że faktycznie przemienił się w zwierzę lub, że posiada zdolność do takiej przemiany.

Znajdź psychologa lub psychoterapeutę w serwisie Psychologuj.pl

Ocena 4.2/5 - (17 głosów)