Psychologia self

Koncepcja psychologii self koncentruje się na badaniach nad osobowością i rozwojem psychicznym, zwłaszcza w kontekście głębszych form zaburzeń osobowości, takich jak borderline i osobowość narcystyczna. Przedstawiciele tej koncepcji – H. Kohut, R. A. Spitz i D. W. Winnicott – badali różne aspekty rozwoju self oraz wpływ deficytów w tym obszarze na psychopatologię.

Przedstawiciele psychologii self

Heinz Kohut

Jego teoria koncentruje się na roli narcyzmu w rozwoju osobowości. Kohut uważał, że zdrowy rozwój self wymaga odpowiedniego odzwierciedlenia i wsparcia od innych ludzi, zwłaszcza rodziców. Deficyty w tym obszarze mogą prowadzić do zaburzeń narcystycznych.

Rene A. Spitz

Badał wpływ braku kontaktu interpersonalnego na rozwój dzieci. Jego prace przyczyniły się do zrozumienia, jak brak interakcji i wsparcia może wpłynąć na formowanie się self oraz prowadzić do zaburzeń psychicznych.

D. W. Winnicott

Winnicott skupiał się na znaczeniu autentycznej relacji matki z dzieckiem i rozwoju self. Jego koncepcja „dobra matki” była kluczowa dla zrozumienia rozwoju zdrowego self.

Obszar badań

Badania nad głębszymi formami zaburzeń osobowości, takimi jak borderline i osobowość narcystyczna, skupiają się na deficytach w rozwoju self, które wpływają na zdolność jednostki do funkcjonowania i utrzymywania zdrowych relacji.

Patomechanizm

Deficyty self często są wynikiem nieodpowiedniego odzwierciedlenia lub traumatycznych doświadczeń w okresie preedypalnym. Te deficyty mogą prowadzić do trudności w budowaniu tożsamości i poczucia własnej wartości.

Temat dojrzewania

Rozwój self skupia się na kwestiach tożsamości oraz poczucia własnej wartości. Osoby z zaburzeniami narcystycznymi często mają nadmierne potrzeby uznania i potwierdzenia, podczas gdy osoby z borderline mogą doświadczać trudności w utrzymaniu stabilnej tożsamości.

Kształtowanie się stałości self i obiektu

Teoria psychologii self bada, jak jednostka kształtuje swoje poczucie stałości self oraz relacji z innymi (obiektami). Zrozumienie tych procesów jest istotne dla rozwoju zdrowej osobowości.

Koncepcja psychologii self pomaga zrozumieć, jak relacje interpersonalne, szczególnie w okresie wczesnego rozwoju, wpływają na rozwijające się self jednostki oraz jakie mogą być skutki deficytów w tym obszarze. Zrozumienie tych mechanizmów jest istotne w kontekście terapii i pracy nad poprawą zdrowia psychicznego osób z zaburzeniami osobowości.

Twoja ocena