Psycholodzy czy psychologowie?

psychologowie czy psycholodzy

Według ogólnej zasady dotyczącej rzeczowników oznaczających specjalistów w konkretnej dziedzinie i kończących się na „-log”, w mianowniku liczby mnogiej można używać różnych form. Innymi słowy poprawne są zarówno końcówki „-y”, jak i „-owie”. Jak zauważa Kamila Zawiszewska Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańsiego z „Formy mianownika liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego o temacie zakończonym cząstką ‑log przyjmują końcówki ‑y (…odzy) lub ‑owie (…ogowie), które są równorzędne w tym sensie, że przekazują to samo znaczenie. W wypadku różnych rzeczowników na ‑log formy te używane są z jednak różną częstotliwością, przy czym – jak pokazują dane Korpusu Języka Polskiego PWN – zwyczaj językowy raz daje pierwszeństwo formie na -y  (np. anestezjolodzy, archeolodzy, ekolodzy, pedagodzy), innym razem zaś formie na -owie (np. psychologowie, socjologowie, teologowie)”. Dlatego można pisać: psycholodzy lub psychologowie, anestezjolodzy lub anestezjologowie, teolodzy lub teologowie, biolodzy lub biologowie, technolodzy lub technologowie itp.

Która forma mianownika liczby mnogiej rzeczownika psycholog jest prawidłowa: psycholodzy czy psychologowie?

Obie formy – „psycholodzy” i „psychologowie” – są prawidłowe i używane w języku polskim jako mianownik liczby mnogiej rzeczownika „psycholog”. Jednak „psychologowie” jest częściej używaną formą zarówno w języku mówionym jak i pisanym i uważaną jest za bardziej naturalną. Forma „psycholodzy” jest również stosowana, jednak jest to mniej popularny wariant odmiany.

Obie formy w języku polskim są poprawne i akceptowalne, mają jednak nieco inny ładunek znaczeniowy. Forma „psychologowie” brzmi bardziej formalnie – końcówka „-owie” dodaje komponent mądrości, godności, podkreślając erudycję oraz wysoki status społeczny przedstawicieli tej grupy zawodowej.

W przeszłości bardziej rozpowszechnione były formy zakończone na -owie i stad być może wynika statystyczna przewaga w występowaniu w użyciu formy „psychologowie”. „W wypadku rzeczownika psycholog poprawne są oczywiście obie formy mianownika liczby mnogiej: psychologowie i psycholodzy, a przewagę frekwencyjną form z końcówką ‑owie potwierdza również Narodowy Korpus Języka Polskiego (895 wystąpień formy psychologowie wobec 418 wystąpień formy psycholodzy)” – pisze Kamila Zawiszewska. Warto jednak zauważyć, że zgodnie z zasadą ekonomii językowej, coraz częściej używane są krótsze formy, więc być może w przyszłości dominującą formą będzie forma – psycholodzy.

Ocena 5/5 - (2 głosów)

Znajdź psychologa lub psychoterapeutę w serwisie Psychologuj.pl