skala stresu

Skala stresu

Skala stresu to narzędzie służące do pomiaru poziomu stresu doświadczanego przez jednostkę w określonym czasie. Jedną z najczęściej stosowanych skal stresu jest skala oceny wydarzeń życiowych opracowana przez Holmesa i Rahe. Ta skala oceny stresu zawiera listę najbardziej stresujących wydarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, zmiana pracy itp., które mogą być przyczyną stresu, a osoba ocenia swoje doświadczenia w oparciu o przypisane im punkty. Najbardziej stresujące sytuacje w życiu Psychiatrzy Holmes i Rahe …

Test na depresję

Test na depresję jest narzędziem diagnostycznym stosowanym przez specjalistów w celu oceny objawów depresji u pacjenta. Składa się z różnorodnych pytań dotyczących nastroju, funkcjonowania społecznego, energii oraz myśli samobójczych. Test obejmuje również pytania dotyczące apetytu, snu oraz koncentracji. Podczas wykonywania testu pacjent może być proszony o ocenę swoich uczuć i zachowań w określonym przedziale czasowym, na przykład w ciągu ostatniego tygodnia. Wyniki testu mogą wskazywać na obecność depresji oraz jej stopień nasilenia. Test w celach …

Osoby wysoko wrażliwe

Osoby wysoko wrażliwe (WWO) charakteryzują się głębszym i bardziej intensywnym przetwarzaniem bodźców zewnętrznych i wewnętrznych. Mają wyjątkową wrażliwość na bodźce sensoryczne, emocje innych ludzi oraz subtelne zmiany w otoczeniu. Cechuje ich intensywna empatia, bogate życie wewnętrzne i skłonność do refleksji. W relacjach międzyludzkich mogą być bardzo empatyczni i zrozumiali, ale także podatni na przeciążenie emocjonalne. Potrafią dostrzegać detale, wykazywać kreatywność oraz głęboko analizować sytuacje. Ważne jest dla nich stworzenie harmonijnego środowiska, wolnego od nadmiernych bodźców …

diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza różnicowa Diagnoza psychologiczna, a w szczególności diagnoza różnicowa zaburzeń organicznych i zaburzeń czynnościowych jest jedną z podstawowych umiejętności psychologa klinicznego. Przeprowadzenie takiego procesu diagnostycznego jest możliwe przez zastosowanie w badaniach między innymi Skali Inteligencji Wechslera WAIS-R. Charakterystyka porównawcza diagnozy psychologicznej profilu funkcjonalnego względem organicznego opierać się będzie w przypadku tego narzędzia na analizie wyników uzyskiwanych w 11 testach: Wiadomości Obniżenie wyników spowodowane zaburzeniami pamięci, dziwaczne odpowiedzi mogą sugerować zaburzenia psychiczne. Niskie wyniki mogą wyniki …

Skala Inteligencji Wechslera

Test inteligencji WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) przeznaczony jest do badania osób dorosłych, obecnie używa się zrewidowanej wersji WAIS-R. Wechsler tworząc to narzędzie dokonał aktualizacji wydanego w 1939 roku Testu Inteligencji Wechsler–Bellevue, a jego pierwsza wersja testu została opublikowana przez Wechslera w 1955 roku. Wersją testu przeznaczoną do badania dzieci jest WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci), i jej późniejsza zrewidowana wersja WISC-R. Co mierzą Skale Inteligencji Wechslera WAIS-R to …

wais-r

WAIS-R

Podtesty w WAIS-R   Podtest Co mierzy? Co wpływa na wynik? WIADOMOŚCI Trwały test Szacowanie stanu przedchorobowego LTM – pamięć długotrwała (dostępność, przechowywanie, zapamiętywanie) Wiedza nabyta w procesie edukacyjnym Rozumienie werbalne Ekspresja werbalna – proces edukacji; kultura i środowisko – perfekcjonizm, mechanizmy obronne – chroniczne lęki Wyniki warto porównać z testami: Słownik, Rozumienie, Arytmetyka POWTARZANIE CYFR STM – pamięć krótkotrwała (zakres, pojemność i wykonywanie operacji) koncentracja uwagi mimowolnej, – Wiek – Rodzaj wykonywanej pracy – …