Teoria inteligencji w ujęciu Strainberga

Trójwarstwowa teoria inteligencji w ujęciu Strainberga

Inteligencja to złożenie różnych procesów informacyjnych, które są potrzebne do wykonywania zadań. Ważne jest, aby zrozumieć procesy, które leżą u podstaw funkcjonowania ludzkiego umysłu. Struktura inteligencji obejmuje trzy aspekty:

Aspekt kontekstowy, który dotyczy środowiska, w jakim jednostka funkcjonuje, w tym celowego działania człowieka, adaptacji do środowiska oraz selekcji środowiska. Osoby o niskiej inteligencji nie są w stanie wybrać najbardziej korzystnego środowiska.

Aspekt doświadczeniowy, który odnosi się do zdolności do rozwiązywania nowych zadań oraz inteligentnego dostosowywania się do nowych sytuacji. Różnice w inteligencji wynikają z różnic w predyspozycjach do rozwiązywania zadań. Im lepiej wykorzystujemy nasze struktury poznawcze, tym wyższa jest nasza inteligencja.

Aspekt komponentowy, który obejmuje metakomponenty, czyli złożone procesy wykonawcze odpowiedzialne za planowanie i kontrolowanie zachowania. Podstawową rzeczą, która jest analizowana w kontekście komponentów, jest proces informacyjny. Im bardziej sprawnie wykorzystujemy te procesy, tym wyższa jest nasza inteligencja. Komponenty wykonawcze to natomiast komponenty nabywania wiedzy.

Twoja ocena