Skala Inteligencji Wechslera

Test inteligencji WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) przeznaczony jest do badania osób dorosłych, obecnie używa się zrewidowanej wersji WAIS-R. Wechsler tworząc to narzędzie dokonał aktualizacji wydanego w 1939 roku Testu Inteligencji Wechsler–Bellevue, a jego pierwsza wersja testu została opublikowana przez Wechslera w 1955 roku. Wersją testu przeznaczoną do badania dzieci jest WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci), i jej późniejsza zrewidowana wersja WISC-R.

Co mierzą Skale Inteligencji Wechslera

WAIS-R to Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych, natomiast  WISC-R to Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci.

Wiadomości

 • Wiedza nabyta – zakres i głębokość –edukacja

 • Pamięć długotrwała – trwałość, wierność odtwarzania

 • Rozumienie werbalne – sens słów i zdań

Braki w Obrazkach

 • Koncentracja uwagi, odporność na dystrakcję,– materiał percepcyjny, konkretny

 • Pamięć długotrwała, wzrokowa, ikoniczna

 • Szybkość spostrzegania

 • Wykrywanie braków i niespójności w materiale percepcyjnym

 • Wychwytywanie związków między elementami

 • Odróżnianie istotnych od nieistotnych elementów sytuacji

 • Abstrakcja

Powtarzanie Cyfr

 • Zakres pamięci bezpośredniej

 • Koncentracja uwagi (nieselektywnej)

 • Przestrzenność – wspak

Porządkowanie Obrazków

 • Myślenie – Logiczny przebieg zdarzenia

 • Związki następstwa przyczynowo-skutkowego

 • Planowanie i antycypacja

 • Obyczaje – wiedza i rozumienie sytuacji społecznych

Słownik

 • Wiedza społeczna

 • Rozumienie werbalne bodźców słownych

 • Zakres słownictwa i adekwatność w definiowaniu pojęć – stopień opanowania języka

 • Klasyfikowanie i tworzenie pojęć

 • Wskaźnik wczesnych doświadczeń szkolnych i środowiskowych, wykształcenia i doświadczeń

 • Sposób definiowania pojęć – synonimy, działanie, opis

 • Odtwarzanie i przechowywanie przyswojonej wiedzy

 • Wrodzone predyspozycje

Klocki

 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa

 • Myślenie

 • Analiza i synteza wzrokowa (głównie analiza)

 • Rozpoznawanie konfiguracji

 • Rozkładanie całości na komponenty

 • Tworzenie związków między częściami

 • Tworzenie wyobrażeń abstrakcyjnych i wizualizacji przestrzennych

 • Organizacja percepcji

Arytmetyka

 • Zdolność logicznego myślenia

 • Myślenie operacyjne na materiale symbolicznym

 • Koncentracja uwagi (selektywna) – materiał słowny

 • Pamięć i wiedza procedur w pamięci długotrwałej – edukacja

 • Miara inteligencji ogólnej

Układanki

 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa

 • Rozpoznawanie całości na podstawie części i umiejętność ich zintegrowania (antycypacja produktu końcowego)

 • Analiza i synteza (głównie synteza)

 • Zdolności manipulacyjne

 • Elastyczność umysłowa – generowanie pomysłów

 • Całościowe przetwarzanie informacji

 • Styl pracy

 • Styl myślenia

 • Szybkość uczenia się metodą prób i błędów

 • Schemat Ciała

Rozumienie

 • Wiedza i rozumienie zwyczajów, codziennych sytuacji społecznych, akceptowanych zachowań i ich przyczyn, norm

 • Myślenie

 • Korzystanie z doświadczeń z przeszłości

 • Rozumienie i stopień akceptacji ocen moralnych

 • Korzystanie wiedzy praktycznej w sytuacjach społecznych

 • Wydawanie sądów i ocen

 • Pamięć długotrwała

Symbole cyfr

 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa

 • Koncentracja uwagi – materiał percepcyjny, konkretny

 • Zdolność uczenia się nowych umiejętności

 • Pamięć wzrokowa

 • Szybkość działania

 • Odporność na dystrakcję

 • Wpływ czynników motywacyjnych

Podobieństwa

 • Abstrakcyjne myślenie logiczne

 • Abstrahowanie

 • Wyszukiwanie podobieństw

 • Różnicowanie cech istotnych i drugorzędowych

 • Tworzenie pojęć

 • Rozumienie werbalne

 • Myślenie asocjacyjne

 • Rozumowanie przez analogię

 • Porządkowanie i organizacja wiedzy

 • Pośrednio – zakres pamięci długotrwałej i koncentracja uwagi

Twoja ocena