wais-r

Podtesty w WAIS-R

 

Podtest

Co mierzy?

Co wpływa na wynik?

WIADOMOŚCI

Trwały test

Szacowanie stanu przedchorobowego

 • LTM – pamięć długotrwała (dostępność, przechowywanie, zapamiętywanie)

 • Wiedza nabyta w procesie edukacyjnym

 • Rozumienie werbalne

 • Ekspresja werbalna

– proces edukacji; kultura i środowisko

– perfekcjonizm, mechanizmy obronne

– chroniczne lęki

Wyniki warto porównać z testami:

Słownik, Rozumienie, Arytmetyka

POWTARZANIE CYFR

 • STM – pamięć krótkotrwała (zakres, pojemność i wykonywanie operacji)

 • koncentracja uwagi mimowolnej,

– Wiek

– Rodzaj wykonywanej pracy

– Wrażliwość na dystraktory,

– permanentny stan związany ze zmęczeniem

– nastawienie lękowe,

– zaburzenia organiczne, upośledzenie pierwotne

Wyniki warto porównać z testami:

Arytmetyka, Symbole cyfr, Braki w obrazkach (STM I UWAGA-4 testy)

SŁOWNIK

Najtrwalszy test

Szacowanie stanu przedchorobowego

Potencjały

 • pamięć LTM

 • rozumienie werbalne

 • ekspresja słowna

 • myślenie abstrakcyjne

– stymulacja środowiska

Wyniki warto porównać z testami:

Wiadomości, Rozumienie, Podobieństwa

ARYTMETYKA

 • koncentracja uwagi dowolnej

 • rozumienie werbalne

 • LTM i STM

 • Myślenie abstrakcyjne, operacyjne (Piaget)

 • Operacje na materiale symbolicznym

 • wiedza

– zawody techniczne, zainteresowania

– odporność na dystraktory

– LPO

– dyskalkulia

nastawienie lękowe

Wyniki warto porównać z testami:

Powtarzanie cyfr, Symbole cyfr, Porządkowanie. Obrazków, Wiadomości

ROZUMIENIE

 • wiedza na temat reguł społecznych (nie ich stosowanie)

 • wychodzenie od posiadanych informacji i tworzenie wartościujących sądów

 • poziom myślenia

 • język

– doświadczenia społeczne

– dostęp do kultury

– zaangażowanie w grupy odniesienia i ich bogatość

– poziom języka

zaburzenia psychiczne

Wyniki warto porównać z testami:

Porządkowanie obrazków, Słownik

PODOBIEŃSTWA

 • poziom myślenia

 • tworzenie pojęć (uogólnianie, abstrakcja)

 • język

 • spostrzeganie analogii

 • różnicowanie cech istotnych od nieistotnych

– mierzy inteligencję ogólną

wykrywa upośledzenie umysłowe najlepiej

– zaburzenia organiczne

schizofrenia

Wyniki warto porównać z testami:

Słownik, Rozumienie, Wiadomości

BRAKI W OBRAZKACH

 • spostrzeganie

 • organizacja percepcji (przechodzenie między poziomami część – całość, odróżnianie istotnych od elementów peryferycznych, wrażliwość na detale,

 • długotrwała pamięć wzrokowa

– upośledzenia umysłowe

– nastawienie lękowe

zaburzenia psychotyczne

Wyniki warto porównać z testami:

Arytmetyka, Symbole cyfr, Powtarzanie cyfr

PORZĄDKOWANIE OBRAZKÓW

 • kompetencje społeczne (zastosowanie wiedzy społecznej w doświadczeniu)

 • spostrzeganie elementów kluczowych

 • koncentracja, uwaga

 • myślenie linearne – tworzenie związków przyczynowo-skutkowych

– wiek

– komiksy, kultura obrazkowa

– wiedza i kultura

zaburzenia psychiczne

Wyniki warto porównać z testami:

Rozumienie, Słownik

KLOCKI

 • analiza i synteza

  wzrokowa

 • koordynacja wzrokowo – ruchowa

 • wyobraźnia przestrzenna

– zawód, zabawa

– efekt wyćwiczenia

– zaburzenia organiczne OUN

– depresja i postawa lękowa

Wyniki warto porównać z testami:

Układanki, Arytmetyka, Symbole cyfr

UKŁADANKI

 • tworzenie całości na podstawie wykrycia relacji miedzy elementami

 • analiza i synteza

 • elastyczność umysłowa (wytwarzanie)

 • pamięć wzrokowa, spostrzeganie

– wiek

depresja, lęk, napięcie

– brak integracjo schematu własnego, urazy, nadmierna koncentracja

Wyniki warto porównać z testami:

Klocki

SYMBOLE CYFR

 • STM

 • Koncentracja uwagi (męczliwość, dystraktory)

 • Koordynacja wzrokowo – ruchowa

 • Zdolność uczenia się

– stany lękowe

– szkolenie czynności monotonnych

– zaburzenia organiczne

Wyniki warto porównać z testami:

UWAGA: powtarzanie cyfr, braki w obrazkach, arytmetyka; PAMIĘĆ: wiadomości, powtarzanie Cyfr; KOORDYNACJA: klocki, układanki

Jakie funkcje badają podtesty w WAIS-R

 

WIEDZA: arytmetyka, słownik, rozumienie, wiadomości

MYŚLENIE: arytmetyka, klocki, podobieństwa, porządkowanie obrazków

PAMIĘĆ LTM: arytmetyka, wiadomości, słownik

PAMIĘĆ STM: powtarzanie cyfr, symbole cyfr

UCZENIE SIĘ: powtarzanie cyfr, symbole cyfr

ZABURZENIA ORGANICZNE: podobieństwa, powtarzanie cyfr, klocki, symbole cyfr, arytmetyka

UPOŚLEDZENIA: podobieństwa, powtarzanie cyfr, klocki, symbole cyfr, arytmetyka, wiadomości, braki w obrazkach

LĘK: powtarzanie cyfr, symbole cyfr, klocki, układanki, arytmetyka, braki w obrazkach

DEPRESJA: układanie obrazków cyfrowych

ABSTRAKCYJNOŚĆ: słownik, rozumienie, arytmetyka, podobieństwa

UWAGA: powtarzanie cyfr, arytmetyka, braki w obrazkach, symbole cyfr

ZABURZENIA EMOCJONALNE: porządkowanie obrazków, układanki, powtarzanie cyfr, rozumienie


Kobiety osiągają lepsze wyniki w słowniku i symbolach cyfr.

Mężczyźni osiągają lepsze wyniki w brakach w obrazkach, arytmetyce, klockach, wiadomościach i rozumieniu.

Twoja ocena

Znajdź psychologa lub psychoterapeutę w serwisie Psychologuj.pl