Praca psychologa jest niezwykle zróżnicowana i obejmuje wiele obszarów działania. Psycholodzy angażują się w różne dziedziny, w tym kliniczną, edukacyjną, badawczą, organizacyjną i społeczną, aby pomóc ludziom zrozumieć i radzić sobie z ich emocjami, zachowaniami oraz relacjami. Psycholog to zawód, który wymaga nieustannej nauki i ciągłego podnoszenia kwalifikacji

Stanowiska i zawody wykonywane przez psychologów

Psycholog kliniczny

Psycholog diagnosta – psycholodzy kliniczni specjalizują się w diagnozie psychologicznej – przeprowadzają ocenę i diagnozowanie zaburzeń psychicznych, korzystając z testów psychologicznych, obserwacji i wywiadów.

Psychoterapia – psycholodzy kliniczni pracują z osobami cierpiącymi na problemy emocjonalne, psychiczne i behawioralne. Pracują nad wspieraniem pacjentów w radzeniu sobie z lękiem, depresją, traumą i innymi trudnościami życiowymi.

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny to psycholog pracujący w systemie edukacji formalnej. Psycholodzy szkolni pracują z uczniami, którzy potrzebują spersonalizowanego wsparcia edukacyjnego z powodu trudności w nauce lub niepełnosprawności. Ocena i wsparcie specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Psycholog edukacyjny

Doradztwo zawodowe – psycholodzy edukacyjni wspierają uczniów w rozwoju akademickim i osobistym, oferując poradnictwo dotyczące wyboru kierunku edukacji oraz radzenia sobie z trudnościami w nauce.

Psycholog pracy i organizacji

Specjalista HR – selekcja i rekrutacja pracowników to obszar w którym specjalizują się psycholodzy pracy, pomagają firmom w doborze pracowników poprzez ocenę umiejętności, osobowości i potencjału kandydatów.

Rozwój zawodowy – psycholodzy organizacyjni wspierają pracowników w ich rozwoju zawodowym, pomagając w identyfikacji celów zawodowych i ścieżek kariery.

Zarządzanie stresem – psycholodzy pomagają pracownikom w radzeniu sobie ze stresem i konfliktami w miejscu pracy oraz w poprawie relacji między pracownikami.

Psycholog zdrowia

Poradnia psychologiczna – psycholodzy zdrowia wspierają osoby cierpiące na problemy zdrowotne poprzez radzenie sobie z lękiem, stresem i depresją związanymi z chorobami przewlekłymi. Psycholodzy promują zdrowe zachowania i zmiany stylu życia, takie jak rzucanie palenia, odchudzanie i aktywność fizyczna.

Poradnictwo i terapia rodzinna

Psycholodzy pracują z rodzinami, aby poprawić komunikację, rozwiązywać konflikty i wspierać relacje między członkami rodziny.

Interwent kryzysowy

Interwent kryzysowy to psycholog, który oferuje natychmiastowe wsparcie emocjonalne i praktyczne dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu życiowego. Jego zadaniem jest ocena sytuacji, udzielenie natychmiastowego wsparcia oraz kierowanie do dalszej pomocy, jeśli jest to potrzebne.

Psycholog społeczny

Psychologowie społeczni pracują nad prewencją i interwencją w przypadkach przemocy domowej, nadużyć czy molestowania. Psycholodzy społeczni zajmują się badaniem i promowaniem zrozumienia różnic kulturowych, etnicznych i społecznych oraz tworzeniem bardziej inkluzywnych społeczności.

Badania naukowe

Psycholodzy akademiccy i badacze prowadzą badania nad różnymi aspektami ludzkiego zachowania i umysłu. Badania mogą dotyczyć pamięci, uczenia się, emocji, osobowości i innych obszarów psychologicznych.

Psycholog sportu

Psycholodzy sportu pomagają sportowcom w osiąganiu najlepszych wyników poprzez radzenie sobie ze stresem, koncentracją i motywacją.

Psycholog sądowy

Biegły psycholog sądowy ocenia zdolność osób do podejmowania decyzji prawnych i reprezentowania siebie przed sądem.

Profilowanie przestępców – psycholodzy sądowi mogą pracować nad tworzeniem profilów przestępców na podstawie analizy zachowań i charakterystyk psychologicznych.

Psycholog penitencjarny

Psycholog penitencjarny pracuje w systemie penitencjarnym lub zakładach karnych. Jego głównym celem jest ocena, diagnoza i leczenie problemów emocjonalnych oraz behawioralnych osadzonych. Pomaga również w resocjalizacji oraz zapobieganiu recydywie poprzez terapię i wsparcie psychologiczne.

Psycholog policyjny

Psycholog policyjny stosuje wiedzę psychologiczną w obszarze działań policyjnych. Jego zadania obejmują ocenę kandydatów na stanowiska policyjne, wsparcie policjantów w radzeniu sobie ze stresem oraz traumatycznymi sytuacjami, prowadzenie negocjacji w sytuacjach kryzysowych oraz analizę zachowań przestępczych i profilowanie przestępców.

Psycholog transportu

Psycholog transportu zajmuje się wpływem czynników psychologicznych na zachowania kierowców, pasażerów oraz użytkowników innych środków transportu. Jego zadaniem jest analiza i poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez badania nad percepcją, uwagą, reakcjami na stres oraz zachowaniami za kierownicą, a także projektowanie interwencji mających na celu zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych. Psychologowie transportu wykonują również badania psychotechniczne kierowców oraz np. operatorów maszyn budowlanych, których celem jest stwierdzenie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Twoja ocena