Zadania żałoby wg Williama Wordena

zadania żałoby Williama Wordena

William Worden był amerykańskim psychoterapeutą i ekspertem ds. żałoby, którego prace miały istotny wpływ na psychologiczne koncepcje przeżywania żałoby i sposób, w jaki rozumiemy proces żałoby. Jego książki i badania są często wykorzystywane przez specjalistów opiekujących się osobami doświadczającymi żałoby oraz przez osoby przeżywające stratę.

Worden sformułował koncepcję czterech zadań żałoby, które pomagają ludziom zrozumieć i przystosować się do straty.

Cztery zadania żałoby

  1. Zaakceptowanie rzeczywistości utraty. Osoba żałująca musi przyjąć fakt, że utraciła kogoś lub coś ważnego w swoim życiu. Zrozumieć rzeczywistość straty jest pierwszym krokiem w procesie żałoby.
  2. Przetwarzanie bólu. Następnie osoba musi radzić sobie z bólem i emocjami związanymi z utratą. Doświadczanie bólu straty jest proces trudnym, który wymaga czasu i wsparcia.
  3. Dostosować się do funkcjonowania w nowej sytuacji życiowej bez osoby zmarłej. Kiedy osoba zaakceptuje stratę i przetworzy ból, może zacząć dostosowywać się do nowej rzeczywistości bez osoby lub rzeczy, którą straciła. To może oznaczać dostosowanie się do nowych ról i odpowiedzialności.
  4. Znalezienie trwałej więzi ze zmarłym podczas rozpoczęcia nowego życia. Worden podkreśla, że osoba może zachować łączność z utraconym obiektem w swoim życiu, choć w inny sposób, np. poprzez wspomnienia, kultywowanie tradycji czy przekazywanie wartości.

Koncepcja Wordena pomaga zrozumieć, że proces żałoby to skomplikowany i indywidualny proces, który różni się w zależności od osoby i rodzaju utraty.

Ocena 5/5 - (1 głosów)

Znajdź psychologa lub psychoterapeutę w serwisie Psychologuj.pl