przebodźcowanie

Przebodźcowanie określane również przestymulowaniem, jest rezultatem przeciążenia psychofizycznego spowodowanego nadmiarem bodźców, które docierają do organizmu. To stan nadmiernego pobudzenia, w którym układ nerwowy staje się przeciążony nadmiarem bodźców i jest niezdolny do dalszego przyswajania i efektywnego przetwarzania informacji.

Podczas naszej całodniowej aktywności mózg przetwarza różnorodne bodźce i informacje, co sprawia, że nasz układ nerwowy jest w stałym aktywnym trybie. Oprócz okresów snu, rzadko doświadczamy stanu prawdziwego relaksu. Nawet w trakcie snu mogą pojawić się zakłócenia, takie jak światło z zewnątrz lub dźwięk radia czy telewizora, zwłaszcza że wiele osób zasypia w otoczeniu odbiorników. Emitowane przez ekrany niebieskie światło obniża poziom melatoniny, która jest kluczowa dla poprawnego snu. Niedostateczna ilość tego hormonu prowadzi do zaburzeń wewnętrznego rytmu organizmu, skracając długość i pogarszając jakość snu. Te nieprawidłowości z kolei mogą powodować dalsze komplikacje, takie jak trudności w koncentracji oraz podejmowaniu decyzji.

Przebodźcowanie u dziecka

Przestymulowanie u dziecka to stan, w którym dziecko jest narażone na nadmierną ilość bodźców lub stresujących sytuacji, które przekraczają jego zdolność przetwarzania i radzenia sobie z nimi. Jest to zjawisko, które może występować u niemowląt, dzieci małych oraz starszych.

Objawy przestymulowania

Nadmierny niepokój – Dziecko może stawać się nadmiernie pobudzone, drażliwe i niezdolne do uspokojenia.

Trudności w zasypianiu – Nadmiar bodźców może prowadzić do trudności z zasypianiem lub skrócenia czasu snu.

Przesadna reakcja na bodźce – Dziecko może reagować na bodźce, które normalnie nie wywoływałyby tak silnych emocji, np. głośny dźwięk może wywołać u niego przesadną reakcję strachu.

Trudności w koncentracji – Przestymulowane dziecko może mieć trudności w skupieniu uwagi na jednym zadaniu lub dłuższym zajęciu.

Niepokój emocjonalny – Dziecko może wykazywać wyższy poziom lęku, frustracji lub irytacji.

Przebodźcowanie może wynikać z nadmiernego narażenia dziecka na bodźce w środowisku, w którym przebywa. Może to być spowodowane np. zbyt intensywnymi zajęciami, hałasem, dużą ilością osób wokół, czy nadmiernym używaniem urządzeń elektronicznych.

Ważne jest, aby zwracać uwagę na sygnały, które daje dziecko i dostosowywać ilość bodźców oraz tempo życia do jego potrzeb. Odpowiedni balans pomiędzy aktywnościami, odpoczynkiem oraz spokojem jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju i samopoczucia dziecka. Jeśli podejrzewasz, że dziecko może być przestymulowane, warto skonsultować się z pediatrą lub lekarzem rodzinnym w celu uzyskania odpowiednich wskazówek i wsparcia.

Twoja ocena

Znajdź psychologa lub psychoterapeutę w serwisie Psychologuj.pl