Fundacja SALIDA z Wrocławia serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w wolontariacie związanym z kierunkami takimi jak pedagogika, psychologia, praca socjalna i socjologia.

W ramach oferty wolontariatu gwarantujemy profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz okazję do zdobycia doświadczenia w bezpośrednim kontakcie z klientami. Nasi wolontariusze mają szansę na rozwinięcie swojej samoświadomości oraz odkrycie swojego indywidualnego stylu pracy. Ponadto, proponujemy uczestnictwo w sesjach superwizyjnych, które znacząco wpływają na rozwój warsztatu oraz jakość interakcji z klientami.

Adres poradni Fundacji SALIDA

ul. Jedności Narodowej 153/1
50-303 Wrocław
71 307 01 49
+48 668 351 313

www.fundacjasalida.pl/?page_id=20


W Centrum Wolontariatu fundacji „Promyk Słońca” priorytetem jest stworzenie wzajemnie korzystnej relacji z wolontariuszami. Oprócz ich wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin, pracownicy Centrum dążą do ich rozwoju poprzez warsztaty, szkolenia oraz spotkania motywacyjne, podczas których mogą dzielić się swoimi pomysłami i uwagami na temat działań podejmowanych w ramach Centrum.

Wolontariat rodzinny

Wolontariusze odwiedzają dzieci z niepełnosprawnościami w ich domach, wykorzystując swoją wiedzę praktyczną zdobytą podczas studiów (np. logopedii, pedagogiki, terapii zajęciowej itp.). Mogą spędzać czas z dzieckiem, pomagać w odrabianiu lekcji, czytaniu książek, zabawie, a także towarzyszyć w codziennych czynnościach.

Wolontariat przedszkolny/szkolny

Wolontariusze asystują podczas zajęć w przedszkolu/szkole „Promyk Słońca”. Po konsultacji z nauczycielami mają możliwość prowadzenia własnych zajęć, wzbogacając program o swoje zainteresowania i umiejętności, co zawsze cieszy dzieci i przyczynia się do ich rozwoju.

Wolontariat akcyjny

Wolontariusze uczestniczą w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez Centrum, takich jak Mikołajki, Jasełka, wycieczki czy grupy wsparcia. Malują buzie, prowadzą animacje, dbają o dobre samopoczucie dzieci i stawiają na ich twarzach uśmiech.

Wolontariat na zajęciach grupowych

Wolontariusze mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych prowadzonych przez specjalistów (psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów), co daje im możliwość bezpośredniego kontaktu z dziećmi i poszerzenia swoich umiejętności.

Wolontariat juniora

Centrum przygotowuje również program Wolontariatu Juniora dla niepełnoletnich, a planowane jest także wprowadzenie Wolontariatu Seniora, ponieważ dzieci i seniorzy tworzą świetne zespoły!

Jak zostać wolontariuszem?

Proces włączenia się do działalności Centrum Wolontariatu „Promyk Słońca” jest prosty i przejrzysty:

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapoznaj się z regulaminem Centrum Wolontariatu.
  2. Po przesłaniu formularza oczekuj na kontakt od koordynatora, który omówi z Tobą szczegóły.
  3. Podpisz porozumienie i rozpocznij działanie!

Promyk Słońca gwarantuje szereg korzyści swoich wolontariuszy, w tym szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, obsługi sprzętu medycznego, a także warsztaty arteterapeutyczne czy muzykoterapeutyczne.

Kontakt do Centrum Wolontariatu Fundacji „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a,
50-088 Wrocław
V piętro, Pokój 504
tel.: 603 503 396
e-mail: wolontariat@promykslonca.pl
www.promykslonca.pl/dla-wolontariuszy/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu aktywnie wykorzystuje wsparcie wolontariuszy oraz specjalistów w różnych dziedzinach. Przez cały rok, PCPR angażuje wolontariuszy do różnorodnych zadań, w tym pomocy przy opiece i wychowaniu dzieci umieszczonych w Rodzinie Zastępczej lub Rodzinnym Domu Dziecka, organizacji wydarzeń oraz wspólnego spędzania czasu z podopiecznymi. Dodatkowo, korzysta z pomocy grafików, animatorów zabaw i innych specjalistów, którzy wspierają bieżące działania centrum. Istotnym elementem jest również promocja wolontariatu i poszukiwanie nowych wolontariuszy oraz kandydatów na rodziców zastępczych. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i specjalistów, PCPR skutecznie realizuje swoje zadania na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Proces aplikowania na wolontariat w PCPR składa się z trzech kroków:

  1. Wypełnij ankietę kandydata na wolontariusza oraz przygotuj CV, a następnie wyślij je na adres e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl
  2. Jeśli Twoja aplikacja zostanie pozytywnie oceniona, zostaniesz zaproszony na spotkanie w siedzibie PCPR we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131.
  3. Po pomyślnym przebiegu rozmowy i podjęciu decyzji o zostaniu wolontariuszem, podpiszesz porozumienie o wolontariacie i oficjalnie dołączysz do zespołu.

Przed wysłaniem aplikacji ważne jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wolontariatu w PCPR. Przede wszystkim, wolontariat jest możliwy wyłącznie na terenie Powiatu Wrocławskiego, obejmującego określone gminy. Centrum zapewnia zwrot kosztów komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania wolontariusza do miejsca wykonywania świadczeń. PCPR prowadzi stałą rekrutację przez cały rok, zapewniając szkolenia wstępne oraz umowę wolontariacką dla zaakceptowanych kandydatów. W trakcie działania w wolontariacie, zapewniane jest wsparcie pedagoga, psychologa oraz pracownika socjalnego, którzy służą pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ilość godzin pracy wolontariusza jest uzależniona od potrzeb rodziny zastępczej oraz dostępności czasowej wolontariusza, jednak nie mniej niż 1,5 godziny tygodniowo.

Kontakt
tel. 71/72 21 860,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,
ul. Kościuszki 131, IV piętro, pok. 436,
https://pcpr.wroclaw.pl/
e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl


Fundacja NON LICET oferuje wsparcie osobom dotkniętym trudnościami materialnymi i społecznymi, zwłaszcza tym doświadczającym przemocy domowej i problemów psychicznych. Jej działania obejmują udzielanie kompleksowej pomocy osobom w kryzysie, zwłaszcza ofiarom przemocy w rodzinie, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, świadczenie wsparcia merytorycznego i doradztwa w różnych aspektach problemu przemocy, w tym molestowania seksualnego, informowanie społeczeństwa na temat problemu przemocy w rodzinach oraz tworzenie atmosfery sprzyjającej działaniom na rzecz tych rodzin.

Kontakt

ul. Stalowa 6A
53-425 Wrocław
telefon: 572 108 352
e-mail: fundacja@nonlicet.pl
www.nonlicet.pl


Wolontariat psychologiczny

Twoja ocena