Fundacja PROMENADA została założona 28 listopada 2016 roku przez osoby, których wspólną pasją jest człowiek w jego wielowymiarowości i indywidualności. Celem jest szeroka pomoc i wsparcie dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak doświadczenia traumatyczne, przemoc czy wykluczenie społeczne. Nasza działalność koncentruje się na ochronie zdrowia psychicznego i praw człowieka. Fundacja oferuje konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną, partnerską oraz grupową. Wspiera również społeczność LGBT+ i ich bliskich. Regularnie organizuje szkolenia dla pracowników służby zdrowia i edukacji. Kadra psychologów i psychoterapeutów stale doskonali swoje umiejętności, kierując się etycznymi normami pracy terapeutycznej oraz poszanowaniem godności i dobra człowieka.

Fundacja PROMENADA zaprasza studentów psychologii do udziału w wolontariacie i praktykach w organizacji. Oczekuje się od nich sumienności, rzetelności oraz punktualności w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Kreatywność i chęć dzielenia się nowymi pomysłami są również mile widziane, a otwartość na zdobywanie wiedzy i doświadczeń, jak również pracowitość i zaangażowanie są ważnymi cechami. Osoby, które wykażą się odpowiednimi kwalifikacjami, mogą liczyć na możliwość zatrudnienia lub kontynuowania wolontariatu po zakończonych praktykach.

Fundacja PROMENADA
ul. Jana Styki 12/2
45-753 Opole
www.fundacjapromenada.pl/wolontariat-i-praktyki/


Wolontariat psychologiczny

Twoja ocena