Misją Fundacji JiM jest dążenie do ulepszenia życia osób znajdujących się w spektrum autyzmu poprzez zapewnienie im możliwości realizacji ich pełnego potencjału. Fundacja organizuje szkolenia stacjonarne oraz online na temat autyzmu, udziela grantów, a także prowadzi Klub JiM, który integruje opiekunów osób autystycznych oraz dorosłe osoby z tego spektrum. Dodatkowo, Fundacja JiM prowadzi Klinikę JiM, przedszkole JiM i szkoły JiM. Poprzez edukację na temat autyzmu, Fundacja stara się zwiększyć świadomość społeczną na temat potrzeb i zachowań osób autystycznych. Wierzą, że większa wiedza prowadzi do większego zrozumienia i akceptacji. Organizowane są liczne programy edukacyjne oraz kampanie społeczne, których finał przypada na Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, tj. 2 kwietnia. Fundacja prowadzi kampanię rzeczniczą, która ma na celu zmianę tej sytuacji poprzez budowanie rozwiązań systemowych wspierających osoby dorosłe w spektrum autyzmu i poprawę ich warunków życia.

Działania Fundacji JiM nie mogłyby być realizowane bez zaangażowania Wolontariuszy, którzy codziennie ofiarowują swoją pomoc w różnych obszarach działalności organizacji. Często stanowią wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci w spektrum autyzmu, którzy potrzebują oddechu i wsparcia. Wolontariusze angażują się w pracę z dziećmi, wspierając warsztaty, zajęcia terapeutyczne oraz opiekując się maluchami podczas ich codziennych zajęć. Ich pomoc jest niezastąpiona również podczas kampanii i akcji społecznych, podczas których razem budujemy świadomość autyzmu.

Wolontariat w Fundacji JiM jest także okazją do zdobycia nowych umiejętności, nawiązania kontaktów z pasjonującymi osobami oraz zaangażowania się w interesującą i pełną wyzwań działalność. Wolontariusze często wspominają, że zaangażowanie w pracę na rzecz Fundacji pomogło im w określeniu swojej ścieżki zawodowej i wzbogaciło ich o pewność siebie, przynosząc przy tym wiele satysfakcji.

Fundacja JiM poszukuje absolwentów oraz studentów studiów II stopnia, a także słuchaczy studiów podyplomowych o specjalnościach takich jak psychologia, oligofrenopedagogika, pedagogika (specjalna, przedszkolna i wczesnoszkolna), terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera, przygotowanie pedagogiczne, terapia zajęciowa, terapia pedagogiczna oraz pokrewne dziedziny.

www.jim.org/instytucje/wolontariat/

Fundacja JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź, Poland

 


Wolontariat psychologiczny

Twoja ocena