Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku należy do największych i najstarszych placówek psychiatrycznych (zakładów psychiatrycznych) w Polsce. Historia jego budowy sięga XIX wieku. Po czterech latach budowy w dniu 18 maja 1886 roku został otwarty rybnicki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, obejmujący 18 obiektów, w tym 7 pawilonów dla pacjentów psychiatrycznych. Rybnicki szpital był jednym z największych w Europie. Został zbudowany na terenie nieodpłatnie przekazanym na Rudzkiej Górze, przy trakcie łączącym Rybnik z Gliwicami. Początkowo szpital dysponował 600 łóżkami. Po otwarciu rozpoczęła się druga, trwająca 12 lat faza budowy, w trakcie której wzniesiono 10 obiektów z czerwonej cegły. Trzecia faza budowy obejmowała realizację 10 budynków, z których 3 przeznaczono dla pacjentów, a pozostałe dla pracowników i personelu medycznego. W 1922 roku szpital przeszedł w ręce polskie i zmienił nazwę na Śląski Zakład Psychiatryczny. Przed wybuchem II wojny światowej szpital liczył 1094 pacjentów i 287 pracowników.  Szpital funkcjonował w tej formie do czasów II wojny światowej, w efekcie której większość budynków została zniszczona. Po wojnie kompleks był odbudowywany przez 11 lat. W 2023 roku szpital psychiatryczny w Rybniku został przekształcony w klinikę dołączając do grona szpitali III poziomu referencyjnego. Szpital zmienił nazwę na Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku. To osiągnięcie jest wynikiem współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, zapoczątkowanej w 2020 roku. Dzięki tej współpracy w szpitalu świadczone są usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji. W szpitalu przebywa średnio około 700 pacjentów z różnorodnymi schorzeniami, a także funkcjonują oddziały dzienne i sądowe. Wszystkie te czynniki sprawiają, że Kliniczny Szpital Psychiatryczny w Rybniku stanowi wartościową bazę dydaktyczno-naukową.

Wolontariat psychologiczny w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku

Wolontariat w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku jest dostępny dla osób, które spełniają następujące kryteria: ukończyły studia magisterskie na kierunku psychologia (posiadają prawo wykonywania zawodu) lub są studentami piątego roku studiów, oraz złożą podanie co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem. Wolontariat trwa przez cały rok, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, a formularze zgłoszeniowe należy składać co najmniej miesiąc przed jego rozpoczęciem. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, a studenci są informowani o wynikach telefonicznie.

Kandydaci na wolontariat muszą wykupić ubezpieczenie OC dla osób świadczących usługi o charakterze medycznym i personelu medycznego na czas trwania wolontariatu oraz przejść badania lekarskie, na które skierowanie można uzyskać w Dziale Kadr.

Kontakt

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
44-201 Rybnik

kancelaria@psychiatria.com
www.psychiatria.com/2021/05/praktyki-staze-wolontariat-w-sp-zoz-panstwowym-szpitalu-dla-nerwowo-i-psychicznie-chorych-w-rybniku


Wolontariat psychologiczny

Twoja ocena

Znajdź psychologa lub psychoterapeutę w serwisie Psychologuj.pl