Spotkania konsultacyjne zwykle zaczynają naszą współpracę. Celem tych spotkań jest pomoc w rozpoznaniu problemu, z którym się zgłaszasz /zgłaszacie/, pomaga w „zdefiniowaniu go” oraz wstępnym określeniu tego, co chcesz /chcecie/ zmienić i osiągnąć, jakie masz /macie/ oczekiwania.
To spotkania, w czasie których wstępnie, ogólnie mówisz o sobie i swoich sprawach m.in. doświadczeniach, relacjach, o rodzinie.
W trakcie konsultacji rozmawiamy również o tym, jakie formy pomocy mogą być dla Ciebie lub dla Was najlepsze oraz jaki czas jest potrzebny do uzyskania oczekiwanych zmian.
Omawiamy ramy współpracy, warunki i zasady uczestnictwa w psychoterapii.
W konsultacji może uczestniczyć jedna osoba, para /małżeństwo/ lub rodzina. Zwykle odbywa się ona w czasie 1 -3 spotkań.
Pomagamy osobom, które doświadczają różnego spektrum problemów:

 • zaburzenia nastroju: doświadczają lęku, przygnębienia, napięcia, samotności, nie rozumieją tych stanów i nie mogą się z nimi uporać,
 • odczuwają stany depresyjne o różnym nasileniu,
 • mają dolegliwości psychosomatyczne (np.: bóle głowy, brzucha, nudności, duszności i inne), a badania medyczne wykluczają przyczyny tych objawów,
 • mają kłopoty w relacjach z innymi ludźmi,
 • odczuwają stres dnia codziennego, chroniczny stres, skutki przeżytych traum, PTSD,
 • straciły kogoś bliskiego i trudno im się uporać z tym doświadczeniem,
 • czują się zagubione, mają trudności w odnalezieniu swojego miejsca w życiu,
 • są w kryzysie życiowym,
 • borykają się z bolesnymi wspomnieniami i doświadczeniami z przeszłości,
 • mają kłopoty ze snem,
 • poszukują lepszego rozumienia siebie i swoich problemów,
 • mają zaburzenia odżywiania tj. anoreksja, bulimia,
 • cechują się zaburzonym obrazem siebie, niską samooceną i poczuciem własnej wartości,
 • mają trudności wychowawcze z dziećmi, nastolatkami,

Terapia par– oferujemy pomoc psychologiczną dla par i małżeństw, które przeżywają kryzys, różnego rodzaju trudności lub chcą poprawić jakość swojej relacji.

Celem terapii par/małżeństw jest przezwyciężenie konfliktów i sytuacji kryzysowych, lepsze porozumienie oraz większa harmonia w związku, a także uzyskanie poczucia spełnienia wzajemnych potrzeb i oczekiwań. A powodem do korzystania z terapii nie musi być istniejące zaburzenie w funkcjonowaniu związku.

Na terapię pary / małżeństwa mogą zgłosić się, by:

 • uzyskać pomoc w rozwiązaniu trudności i problemów lub konfiktów w ich relacji
 • uzyskać wsparcie w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową (zdrada, rozwód)
 • popracować nad rozwojem i poprawą wzajemnych relacji
 • popracować nad wewnętrzną sytuacja w związku (np. różnice zdań nt. wychowania dzieci, różne potrzeby seksualne, odmienne sposoby spędzania wolnego czasu czy zarządzania domowym budżetem).
 • popracować nad dysharmonią w związku, która może być wynikiem: cech osobowości jednego z partnerów, fazą rozwoju związku, zewnętrzną ingerencją w związek,itp.

Częstotliwość spotkań jest zależna od zagadnienia, jakiego dotyczą, na ogół sesje odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.
Zarówno terapia rodzinna, jak i psychoterapia małżeńska rozpoczynają się od kilku pierwszych spotkań (na ogół są to 3 pierwsze spotkania) o charakterze diagnostycznym,które służą poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej pary / małżeństwa/ rodziny, planów i oczekiwań pacjentów. Te sesje kończą się wspólnym zdefiniowaniem celów terapii i ustaleniem zasad współpracy.

Pomoc i terapia neurologopedyczna w przypadku:

 • afazji (zaburzeniach językowych powstałych w wyniku organicznego uszkodzenia mózgu)
 • braku zdolności komunikacyjnych po urazach czaszkowo mózgowych
 • problemach neuromięśniowych spowodowanych np. udarem (kłopotów z napięciem mięśniowym – nadmiernie obniżonym lub zbyt silnym)
 • chorobach demencyjnych oraz demielizacyjnych
 • braku możliwości posługiwania się komunikacją werbalną
 • wadach wymowy (pacjent nie wymawia wszystkich głosek, ma nieprawidłową, rażącą wymowę)
 • wadach w budowie narządów anatomicznych (po wypadkach, po zabiegach, skutkujących obniżeniem wyrazistości mowy
 • jąkaniu lub innego rodzaju niepłynności mowy

Pomoc i terapia logopedyczna dla dzieci:

 • które wymagają poprawy jakości dykcji, usprawnienia umiejętności oddechowych
 • które nie wymawiają wszystkich głosek z repertuaru dźwięków języka polskiego lub je zniekształcają (np. wymawiają głoski w sposób, który jest nieprzyjemny dla ucha odbiorcy lub nie wymawiają głosek, które wymawiają ich rówieśnicy)
 • ze specyficznymi zaburzeniami językowymi
 • z objawami niepłynności mowy, jąkaniem
 • których proces nabywania mowy jest opóźniony lub zaburzony
 • które rozwijają się nieharmonijnie, u których występują problemy w obrębie jamy ustnej
 • z zaburzeniami mowy związanymi z   autyzmem, zespołem Aspergera