Zajmuję się realizacją szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży, studentów, kadry pedagogicznej, rodziców, osób bezrobotnych, kadry managerskiej oraz szkolenia komercyjne dla firm.
Dokładna tematyka szkolenia do ustalenia indywidualnie.
Zapewniam dojazd do miejsca szkolenia, projektor multimedialny i inne niezbędne pomoce.


Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich:

  • komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja, zarządzanie czasem, wyznaczanie celów, sytuacje trudne, kreatywność,

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców:

  • umiejętności komunikacyjne, asertywność, sytuacje trudne, stresujące w relacjach nauczyciel- rodzice, inicjowanie działań integracyjnych w zakresie współpracy nauczyciel- rodzice, wspieranie pracy wychowawców klas, praca z trudnym uczniem, kreatywność drogą do sukcesu, metody efektywnej nauki, dopalacze, stop przemocy, profilaktyka uzależnień,

Szkolenia dla osób poszukujących pracy:

  • doradztwo zawodowe, analiza kompetencji zawodowych, Assesment Centre, Job i life coaching, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, radzenie sobie ze stresem, Savoir-vivre  w pracy,