Magdalena Jaromi - ZnanyLekarz.pl

Ukończyłam całościowy kurs z Psychoterapii w nurcie integracyjnym przy Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie, studia psychologiczne ze specjalizacją psychoprofilaktyki i psychoterapii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, logopedię z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Szkołę Trenerów w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie i Studia Podyplomowe z zakresu Neurologopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny, współpracuję z licznymi instytucjami szkoleniowymi realizującymi działania na rzecz kadry managerskiej, osób bezrobotnych, kadry pedagogicznej, dzieci, młodzieży i rodziców. Jestem także organizatorem wielu otwartych szkoleń i wykładów. Angażuję się w realizację projektów skierowanych na rzecz osób długotrwale bezrobotnych, m.in.  ze Stowarzyszeniem B-4 i WYG International. Jestem również związana z Domem Pomocy Społecznej dla osób osób przewlekle psychicznie chorych w Dębicy.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Szkolenia i warsztaty

Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności liderskich i budowania zespołu, motywowania i rozwiązywania konfliktów, asertywności, technik radzenia sobie ze stresem, profilaktyki wypalenia zawodowego, treningu interpersonalnego, aktywnych metod nauczania, zarządzania czasem.

Zajmuję się wspieraniem ludzi we wprowadzaniu i oswajaniu zmian, zadawaniem pytań, których na co dzień sobie nie zadajemy. Pomagam w zrozumieniu i rozwiązaniu trudności natury psychicznej, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie w życiu codziennym i obniżają jakość życia.

Magdalena Jaromi

Mój styl prowadzenia spotkań jest ciepły, interaktywny, pełen szacunku, uważności i autentyczności.

Uważam, że terapia jest najbardziej efektywna, gdy zarówno psychoterapeuta jak i pacjent pracują wspólnie.

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej i par oraz małżeństw. Towarzyszę w procesie poszerzania świadomości pacjenta o czynniki, z których nie zdaje sobie sprawy, a mają one znaczący wpływ na jego myślenie, przeżywanie i zachowanie. .