Psychoterapia to forma pomocy polegająca na rozmowie i służąca lepszemu zrozumieniu siebie, swoich przeżyć, potrzeb i obaw. Dzięki temu można w nowy sposób zobaczyć to, co stanowi trudność, a z kolei w ten sposób znaleźć dotąd niedostrzeganą drogę poradzenia sobie.

Psychoterapia pozwala zbadać i rozpoznać własny wpływ na pojawiające się w życiu przeciwności. Takie dostrzeganie swojej odpowiedzialności bywa bolesne. Na dłuższą metę daje jednak możliwość większego decydowania o sobie i oddziaływania na rzeczywistość, a więc ma szansę przyczynić się do wzrostu zadowolenia z życia i poczucia spełnienia.