Zapraszam

na nową stronę magdalenajaromi.pl, gdzie znajduje się pełna oferta psychoterapeutyczna. Wprowadzamy zmiany, o których więcej wkrótce!

Magdalena Jaromi

Gabinet psychoterapeutyczny

Psychoterapeuta  |  Psycholog  |  Psychoterapia indywidualna |  Psychoterapia par i małżeństw  |  Szkolenia  |  Rzeszów


Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji z psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, psychologiem, logopedą, neurologopedą, trenerem umiejętności psychospołecznych.
Pracuję w nurcie założeń psychoterapii integracyjnej, która łączy elementy, techniki i założenia istniejących już, innych nurtów terapeutycznych. W głównej mierze moje podejście opiera się na podejściu psychodynamicznym, gdzie dążę do rozpoznania nieuświadomionych myśli i uczuć, które leżą u podłoża zachowań i problemów danej osoby.
Koncentrujemy się na rozpatrywaniu aktualnych trudności w kontekście dotychczasowych doświadczeń oraz bieżącej relacji terapeutycznej, aby zrozumieć powtarzające się, niechciane wzorce w życiu pacjenta. Każdą formę pomocy psychoterapeutycznej poprzedzają konsultacje, podczas których przedstawiamy wstępne rozumienie problemu (diagnoza) oraz uzgadniamy cele wspólnej pracy.

Na koncie ponad 2000 zrealizowanych godzin szkoleniowych.

Zajmuję się wspieraniem ludzi we wprowadzaniu i oswajaniu zmian; zadawaniem pytań, których na codzień sobie nie zadajemy. Pomagam w zrozumieniu i rozwiązaniu trudności natury psychicznej, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie w życiu codziennym.

Mój styl prowadzenia spotkań jest ciepły, interaktywny, pełen szacunku, uważności i autentyczności. Skupiam się na współpracy i relacji terapeutycznej. Uważam, że terapia jest najbardziej efektywna, gdy zarówno psychoterapeuta, jak i pacjent pracują wspólnie, aby zwiększać rozumienie samego siebie i swoich problemów, określać realistyczne cele i najbardziej pomocne sposoby ich osiągnięcia.

Wszystko zależy od nas

Czasami wystarczy konsultacja, która uruchomi splot kolejnych decyzji i wyznaczy kierunek zmian

Aktualności

Oferty specjalne

PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Decyzja o terapii par/małżeństw jest jedną z ważniejszych, którą podejmują  partnerzy w fazie kryzysu ich związku po nierzadko bolesnych doświadczeniach niepowodzenia w osiągnięciu stabilności i bliskości we wzajemnych

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to forma pomocy polegająca na rozmowie i służąca lepszemu zrozumieniu siebie, swoich przeżyć, potrzeb i obaw. Dzięki temu można w nowy sposób zobaczyć to, co stanowi trudność,

Zapraszamy do kontaktu

♥  Wszystko tak naprawdę zależy od nas samych. Czasami jednak potrzebujemy kogoś, kto nas wesprze i skieruje w dobrym kierunku.   Jeśli aktualnie znajdujesz

Kompleksowa pomoc

⇒ Zapewniamy fachową i kompleksową pomoc, komfort, intymność oraz anonimowość w oparciu o zasady Kodeksu Etycznego Psychologa. Udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania. Dzięki terapii odbudowałem

Zajęcia logopedyczne

:) Od jakości komunikacji zależy bardzo wiele. Dlatego tak mocno stawiamy na indywidualizowanie metod i oddziaływań do potrzeb każdego pacjenta. Każde dziecko i każdy dorosły jest traktowany wyjątkowo.