Zapraszamy!

Pomoc psychologa i psychoterapia są spotkaniem dwóch osób – osoby potrzebującej pomocy i terapeuty. Razem szukamy takiej drogi rozwoju osobistego pacjenta, która będzie wyrazem jego prawdziwego ja i jego autentycznych potrzeb. Razem poszukujemy rozwiązania jego problemów.”.

Oferta

W Gabinecie PSYCHOLOGUJ w Rzeszowie mamy Państwu do zaoferowania konsultację i diagnozę psychologiczną oraz neurologopedyczną,  psychoterapię, profilaktykę zdrowia psychicznego, badania psychologiczne (psychotesty) oraz szkolenia. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi..

Magdalena Jaromi - ZnanyLekarz.pl

Magdalena Jaromi

Czytaj dalej...

Psycholog w trakcie certyfikacji z psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, logopeda, neurologopeda, trener (na koncie ponad 700 zrealizowanych godzin szkoleniowych).

Specjalista z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności liderskich i budowania zespołu, motywowania i rozwiązywania konfliktów, asertywności, technik radzenia sobie ze stresem, profilaktyki wypalenia zawodowego, treningu interpersonalnego, aktywnych metod nauczania, zarządzania czasem.

Pomaga osobom w zrozumieniu i rozwiązaniu trudności natury psychicznej, które negatywnie wpływają na ich funkcjonowanie w życiu codziennym i obniżają jakość życia.

Section

Absolwentka psychologii ze specjalizacją psychoprofilaktyki i psychoterapii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, logopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Szkoły Trenerów w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie. Uczestniczka studiów podyplomowych o specjalności Neurologopedia na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Szkoły Psychoterapii przy Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie. Współpracuje z licznymi instytucjami szkoleniowymi realizującymi działania na rzecz osób bezrobotnych, kadry pedagogicznej, dzieci, młodzieży i rodziców.

Stale podnosi swoje kompetencje, prowadząc prywatną praktykę psychologiczno-logopedyczną skierowaną na pracę z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, parami, a także całymi rodzinami. Jest trenerem licznych szkoleń i warsztatów, głównie z zakresu umiejętności psychospołecznych. Organizuje szkolenia dla dzieci, młodzieży, bezrobotnych, rodziców i kadry nauczycielskiej.

Aktualnie współpracuje ze Stowarzyszeniem B-4 pracując przy działaniach aktywizacyjnych z osobami bezrobotnymi oraz z Poradnią Psychologiczną Zuzia w Mielcu. Doświadczenie zdobywała, praktykując w placówkach tj. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łańcucie, III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, Zespół Poradni nr 3, Przedszkole Integracyjne nr 40 , Szkoła Specjalna nr 26, Szkoła Podstawowa nr 38 i Przedszkole nr 77 w Lublinie. Angażuje się w realizację różnych projektów, m.in. jako badacz w projekcie realizowanym przez Millward Brown dla Instytutu Badań Edukacyjnych- Uwarunkowania Umiejętności Komunikacyjnych Dzieci, uczestniczyła również w organizacji XXI Konferencji Naukowej „Konteksty Psychosomatyki” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Gabinet Psychologiczno-Logopedyczny PSYCHOLOGUJ

Wyposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne i programy multimedialne oraz różnorodne metody do diagnozy gwarantuje profesjonalizm i miłą atmosferę.

Jeśli aktualnie znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, bądź czujesz, że sam nie jesteś w stanie poradzić sobie ze stanem, którego doświadczasz, pomoc psychologa może okazać się niezbędna.

Czasami może wystarczyć konsultacja, która pomoże w rozwiązaniu pewnej trudności.

Wszystko tak naprawdę zależy od nas samych.
Czasami jednak potrzebujemy kogoś, kto nas wesprze i skieruje w dobrym kierunku.

• wsparcie psychologiczne dla osób poszukujących szybkiego rozwiązania swoich kłopotów,
• wsparcie psychologiczne dla osób po przeżytych traumach,
• konflikty z partnerem/ współmałżonkiem,
• trudne sytuacje w życiu (np. rozwód, zdrada, rozstanie, choroba, żałoba),
• kontrola i radzenie sobie z emocjami ( lęk, złość, smutek),
• brak wiary w siebie, obniżone poczucie własnej wartości,
• trudności w kontaktach interpersonalnych,
• stres, depresja, zaburzenia nerwicowe (lękowe), zaburzenia osobowości,
• objawy psychosomatyczne, ogólny brak radości i satysfakcji z własnego życia,
• przemoc fizyczna i psychiczna w otoczeniu,
• wsparcie i terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA),
• zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość),
• trudności wychowawcze dzieci i młodzieży,
• diagnostyka inteligencji i osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych.
• wady wymowy (m.in. rotacyzm, sygmatyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm);
• afazja, alalia, autyzm;
• choroba Alzheimera, Parkinsona;
• zaburzenia płynności mowy m.in. jąkania;
• opóźniony rozwój mowy;
• zaburzenia czytania i pisania oraz dysleksja;
Zajmuję się realizacją szkoleń dla dzieci i młodzieży, kadry pedagogicznej, rodziców, bezrobotnych, a także firm.

Dokładna tematyka szkolenia do ustalenia indywidualnie.

Zapewniam dojazd do miejsca szkolenia, projektor multimedialny i inne niezbędne pomoce.

Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich

komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja, zarządzanie czasem, sytuacje trudne

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców

Umiejętności komunikacyjne, asertywność, sytuacje trudne, stresujące w relacjach nauczyciel- rodzice; Inicjowanie działań integracyjnych w zakresie współpracy nauczyciel- rodzice; Wspieranie pracy wychowawców klas – symulacje i działania praktyczne;

Oferuję usługę e-Porady dzięki której mogą Państwo uzyskać doraźną pomoc on-line

Czasami jest też tak, że łatwiej jest coś napisać, niż o tym powiedzieć! Gwarancja odpowiedzi w ciągu 48h!
  • 6
  • 5
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 3
  • 9
  • 7

Imię

Adres e-mail

Temat

Treść wiadomości

PSYCHOLOGUJ Gabinet terapii i szkoleń, ul. Biecka 3/4 35-505 Rzeszów

REJESTRACJA: tel. 696 268 748 | e-mail: jaromi@psychologuj.pl

Godziny otwarcia: pn: 9:00 – 16:00, czw, pt: 14:00 – 18:00 (możliwe zmiany po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)

Nr konta (mBank): 84 1140 2004 0000 3002 7555 8585 | NIP: 815-17-68-660 | REGON: 36036273

.